Rotterdam,
07
september
2021
|
12:30
Europe/Amsterdam

Samenwerking Albeda en Young Impact MDT-programma weer van start!

Meer dan honderd studenten zullen zich weer inzetten voor maatschappelijke impact.

Donderdag 2 september volgden docenten van de opleiding Dienstverlening zorg & welzijn van Albeda Zorgcollege en van de opleiding Sociaal werker van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk op de locatie Rosestraat in Rotterdam de training voor het programma maatschappelijke diensttijd (MDT). Verleden jaar werd voor de invulling van de MDT voor jongeren in het mbo en voortgezet speciaal onderwijs de samenwerkingsovereenkomst getekend met Young Impact. Young Impact ontwikkelde met Albeda, Zadkine en VSO de Hoge Brug een MDT-programma waarbij jongeren geïnspireerd en geactiveerd worden om in beweging te komen.

Programma
De komende onderwijsperiode zullen meer dan honderd studenten leren wat hun sterke en minder sterke punten zijn en komen zij in actie voor iets wat zij belangrijk vinden in de samenleving. In totaal doen 24 klassen mee. Het programma biedt veel ervaringsdeskundige en professionele begeleiding om ervoor te zorgen dat jongeren het beste uit zichzelf kunnen halen. Begeleiding krijgt zowel online als fysiek vorm. Aan het eind van het programma reflecteren de studenten met hun docent op het proces en hun project. De studenten krijgen een bewijs van deelname aan MDT (certificaat), verdienen meerdere Edu-badges en nemen deel aan het Young Impact event.

Ambitie MDT
Binnen de maatschappelijke diensttijd staan drie ambities centraal, namelijk iets doen voor een ander en/of de samenleving, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Daarmee bereiken onze studenten maatschappelijke impact en komen ze zelf een stap verder. Ook hopen wij met het project binnen Albeda kruisbestuiving tussen verschillende opleidingen en niveaus te realiseren.

Docent Fiona van Dongen: “Het was een energieke middag waarbij we een inkijkje in het programma, de doelstelling en de werkwijze hebben gekregen. Ik kijk er naar uit om met de studenten aan de slag te gaan en impact te gaan maken.”

Partnership
Albeda is samen met Zadkine en VSO de Hoge Brug partner van Young Impact. Albeda doet mee omdat het programma goed aansluit bij onze visie op burgerschap en activiteiten die we organiseren, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse Goede Doelen Dag.

Ook sluit het aan bij diverse projecten die we uitvoeren op het gebied van sociale impact en burgerschap. Het MDT-programma zorgt ervoor dat studenten kunnen bijdragen aan de sociaal-culturele agenda in de stad en regio.

Meer informatie
Voor meer informatie over de inhoud van het MDT-programma kan je contact opnemen met Ahmet Dikbas | Projectleider Team Next | [email protected]

Het MDT-traject is onderdeel van de Albeda-brede strategische programma’s van Albeda. Voor meer informatie over deze programma’s kun je contact opnemen met Gyzlene Kramer-Zeroual | programmamanager Strategie en Externe Betrekkingen | [email protected]