Rotterdam,
10
september
2020
|
10:52
Europe/Amsterdam

Samenwerking Albeda en Young Impact MDT-programma: meer dan honderd studenten zetten zich in voor maatschappelijke impact

Morgen start voor meer dan honderd studenten van de opleiding Dienstverlening zorg en welzijn van Albeda Zorgcollege op de locatie Rosestraat in Rotterdam het programma maatschappelijke diensttijd (MDT). In februari werd voor de invulling van de MDT voor jongeren in het mbo en voortgezet speciaal onderwijs de samenwerkingsovereenkomst getekend met Young Impact. Young Impact ontwikkelde met Albeda, Zadkine en VSO de Hoge Brug een MDT- programma waarbij jongeren geïnspireerd en geactiveerd worden om in beweging te komen.

Programma

De komende onderwijsperiode leren de studenten wat hun sterke en minder sterke punten zijn en komen zij in actie voor iets wat zij belangrijk vinden in de samenleving. Het programma biedt veel ervaringsdeskundige en professionele begeleiding om ervoor te zorgen dat jongeren het beste uit zichzelf kunnen halen. Begeleiding krijgt zowel online als fysiek vorm. Aan het eind van het programma reflecteren de studenten met hun docent op het proces en hun project. De studenten krijgen een bewijs van deelname aan MDT (certificaat), verdienen meerdere Edu-badges en nemen deel aan het Young Impact event.

Ambitie MDT

Binnen de maatschappelijke diensttijd staan drie ambities centraal, namelijk iets doen voor een ander en/of de samenleving, talentontwikkeling en elkaar ontmoeten. Daarmee bereiken onze studenten maatschappelijke impact en komen ze zelf een stap verder. Met talentontwikkeling ontwikkelen onze studenten vaardigheden en vergroten zij hun zelfvertrouwen en eigenwaarde. MDT biedt ook de mogelijkheid om mensen met verschillende achtergronden en leeftijden dichter bij elkaar te brengen, oftewel het stimuleren van sociale cohesie. Het is meedoen, door anderen te laten meedoen.

Partnership

Albeda is samen met Zadkine en VSO de Hoge Brug partner van Young Impact. Albeda doet mee omdat het programma goed aansluit bij onze visie op burgerschap en activiteiten die we organiseren, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse Goede Doelen Dag. Ook sluit het aan bij diverse projecten die we uitvoeren op het gebied van sociale impact en burgerschap. Het nieuwe MDT-programma zorgt ervoor dat studenten kunnen bijdragen aan de sociaal-culturele agenda in de stad en regio. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het programma en de invulling door Albeda, neem dan contact op met Gyzlene Kramer-Zeroual, programmamanager Strategie en Externe Betrekkingen: T 06 43 25 38 86 of mail naar [email protected]

Uiteraard volgen onze studenten het programma in kleine groepen conform de richtlijnen en adviezen van het RIVM.

Wilt u meer informatie over het Young Impact MDT-programma, neem dan contact op met Merel Fonteijn, programmamanager: T 06 4071 23 24 of mail naar [email protected]

Albeda

Albeda is een regionaal opleidingscentrum in Rotterdam en omgeving. Met kleinschalig, herkenbaar en aantrekkelijk onderwijs voor vakmanschap en burgerschap, vormgegeven in colleges. We bouwen samen met bedrijven aan een ondernemende school voor beroepsonderwijs in de stad en de regio. Daarbij werken we intensief samen met de onderwijsinstellingen in onze omgeving, zowel het toeleverend als het vervolgonderwijs.