Rotterdam,
15
maart
2020
|
16:03
Europe/Amsterdam

Rotterdamse mbo-instellingen beperken onderwijs tot strikt noodzakelijke activiteiten en gaan over op afstandsleren.

Afgelopen week hebben de Rotterdamse mbo-instellingen Albeda, Zadkine, STC Group, het Grafisch Lyceum en het Hout en Meubileringscollege zich hard ingezet om het onderwijs ondanks alle onzekerheden toch door te laten gaan. Tegelijkertijd kregen ze signalen dat goed onderwijs in de huidige situatie moeilijk te realiseren is voor de circa 50.000 mbo-studenten in Rotterdam en de overige gemeenten in Rijnmond waar zij onderwijs voor verzorgen. Reizen met het openbaar vervoer wordt afgeraden. Ook blijkt dat een toenemend aantal studenten en medewerkers er uit veiligheidsoverwegingen voor kiest om niet naar de opleiding te gaan. Uit overleg tussen de Minister van Onderwijs en de MBO Raad is gebleken dat er meer ruimte ontstaat voor scholen om zelf maatregelen te nemen en prioriteiten te stellen. Naar aanleiding hiervan hebben de Rotterdamse mbo-instellingen vandaag een aantal besluiten genomen:

1. Vanaf maandag 16 maart aanstaande worden er geen lessen meer op school gegeven aan studenten van het mbo. Dit besluit is tot en met maandag 6 april a.s. van kracht.

2. We onderzoeken in hoeverre alle examens en de direct daarvoor noodzakelijke voorbereidende activiteiten doorgang kunnen vinden.

3. De gebouwen blijven open en faciliteiten en dienstverlening blijven beschikbaar. De medewerkers overleggen met hun leidinggevende of ze vanuit huis werken of vanaf de locatie.

4. Waar mogelijk wordt onderwijs online of in een andere vorm aangeboden (afstandsleren). Voorbereidende werkzaamheden hiervoor zijn al in gang gezet. Het realiseren hiervan gaat creativiteit en flexibiliteit vragen van iedereen. Dit wordt de komende dagen per opleiding verder ingevuld.

5. Stages gaan de komende week door zolang de student welkom is bij het stagebedrijf. Als het stagebedrijf aangeeft dat de student uit voorzorg niet meer welkom is, dan respecteren we dat. Studenten blijven begeleid worden op hun stage. Op de stage wordt het beleid van de werkgever gevolgd.

6. Deze maatregelen gelden ook voor de locaties van de instellingen buiten Rotterdam.

De verdere invulling van het onderwijs wordt natuurlijk bepaald door de afzonderlijke instellingen en hun opleidingen. Alle studenten wordt aangeraden om de website van de instelling te blijven raadplegen.

Voor studenten in de zorgdomeinen van de roc’s Albeda en Zadkine ligt er een speciale maatschappelijke opgave. Zij zullen hun bijdrage zoveel als mogelijk blijven leveren om deze cruciale sectoren draaiende te houden. De mogelijkheden om medewerkers en studenten in te zetten in deze sectoren worden onderzocht, uiteraard op vrijwillige basis.

Ook de komende twee weken is de inzet van alle onderwijsgevende en ondersteunende collega’s in het mbo hard nodig om bovenstaande stappen samen te realiseren. Of dat nu op de locaties van de opleiding is, bij derden of vanuit huis. De gezondheid van medewerkers en die van onze collega’s en studenten staat natuurlijk voorop. Iedereen blijft alert op zijn eigen gezondheid en doet alles wat nodig is om mogelijke verspreiding van Corona te voorkomen.

Albeda

Albeda is een regionaal opleidingscentrum in Rotterdam en omgeving. Met kleinschalig, herkenbaar en aantrekkelijk onderwijs voor vakmanschap en burgerschap, vormgegeven in colleges. We bouwen samen met bedrijven aan een ondernemende school voor beroepsonderwijs in de stad en de regio. Daarbij werken we intensief samen met de onderwijsinstellingen in onze omgeving, zowel het toeleverend als het vervolgonderwijs.