Rotterdam,
22
juni
2021
|
17:45
Europe/Amsterdam

Persverklaring Albeda: Onderwijs volgens het nieuwe normaal

De afgelopen twee dagen is Albeda in het nieuws gekomen over onze onderwijsplannen vanaf september. Albeda staat voor goed en gedegen onderwijs waarbij de leerbehoefte van de student centraal staat. Wij constateren dat er nu vooral gereageerd wordt op het onderwerp 'online onderwijs'. Dat vinden wij natuurlijk jammer en te kort door de bocht. Wij passen op basis van nieuwe inzichten digitalisering toe, maar gaan nooit uitsluitend online onderwijs geven. Dit betekent bijvoorbeeld dat vakken, zoals Nederlands en rekenen niet volledig online en/of digitaal worden verzorgd, maar dat gekeken wordt waar (ondersteunend) onderwijs en begeleiding digitaal kan worden aangereikt.

In ons onderwijs volgens het nieuwe normaal kennen we vier leidende principes:

Deze principes zijn:

  • De leerbehoefte van studenten staat centraal.
  • Er wordt een effectieve mix van fysiek (inclusief praktijkonderwijs en bpv) en digitaal onderwijs geboden door de onderwijsteams.
  • Bij fysiek onderwijs wordt zo veel mogelijk gewerkt met kleine(re) groepen.
  • Elke student krijgt persoonlijke begeleiding die aansluit bij haar/zijn behoefte.

Wij willen dus een goede en effectieve mix van onderwijs en begeleiding (zowel fysiek als digitaal) op basis van de behoeften van studenten. Wij willen de effectiviteit van het onderwijs vergroten door meer te werken met kleinere groepen en klassen. Onze onderwijsteams en docenten weten heel goed hoe zij het onderwijs vorm moeten geven én wat er gerealiseerd kan worden. We starten dus vanaf september met de invoering van het 'nieuwe normaal', maar de invulling kan per opleiding verschillen.

Nooit eerder zijn in het onderwijs zoveel ingrijpende veranderingen doorgevoerd als in het afgelopen anderhalf jaar. Vrijwel continu werd een beroep gedaan op de creativiteit en het gezond verstand van alle medewerkers. We hebben nieuwe inzichten opgedaan, geleerd wat werkte en wat niet en we hebben de ervaringen met elkaar en met onze studenten gedeeld. Dit zijn waardevolle lessen gebleken. Ze maken ons onderwijs rijker en beter en het is aan ons om dat te borgen voor te toekomst. Teruggaan naar hoe het was is geen optie: daarmee doen we onze studenten tekort!