Rotterdam,
14
januari
2020
|
14:42
Europe/Amsterdam

Oud-student ontwerpt nieuwe Albeda-locatie

“Ik kan wat teruggeven aan de school waar ik een deel van mijn kennis verkregen heb. Dat maakt me heel dankbaar.”

Albeda bouwt op dit moment aan een nieuwe locatie op het terrein van Rotterdam The Hague Airport. De nieuwbouwlocatie biedt vanaf schooljaar 2020/2021 huisvesting aan de opleidingen Luchtvaartdienstverlener, Facilitair Leidinggevende (beide niveau 4), Detentie Inrichtingsbeveiliger / Complexbeveiliger en Luchthavenbeveiliger (niveau 2). Mark Mes, architect bij Bureau voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn én oud-student van Albeda, is verantwoordelijk geweest voor het ontwerp van het nieuwe gebouw: “Albeda is eigenlijk een soort rode draad in mijn leven.”

Na de havo volgde Mark van 1992 tot 1995 de opleiding mbo Bouwkunde bij Albeda op de locatie Schiedamseweg (nu Techniek College Rotterdam, red.). “Bij Albeda heb ik een vakgebied leren kennen. Docenten hebben mij gestimuleerd en gemotiveerd om de kant op te gaan waar ik nu ben.” Na het mbo is Mark doorgestroomd naar het hbo, waarna hij – in de avonduren naast zijn werk – zelfs zijn master Architecture heeft gehaald aan de Academie voor Bouwkunst. “Soms moet je een iets andere route volgen om er zeker van te zijn dat je iets kan halen. Het is misschien een lange route geweest, maar het heeft me heel veel gebracht.”

Opleiden in de praktijk

Mark Mes is inmiddels alweer ruim twintig jaar aan het werk als architect bij architectenbureau Wim de Bruijn, het bureau dat de opdracht kreeg om de nieuwe Albeda-locatie te ontwerpen op het terrein van Rotterdam The Hague Airport. “Een kleine droom”, zegt Mark, die het belang van opleiden in de beroepscontext benadrukt: “De locatie biedt plek aan studenten die uiteindelijk in de luchtvaart gaan werken. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het voor jongeren is om die praktijk en beroepscontext ook direct te ervaren. Niets ten nadele van de theoretische, wetenschappelijke route. Die praktijkkoppeling maakt de nieuwe Albeda-locatie uniek.” Op de nieuwe locatie komen studenten te zitten van het Albeda Rotterdam The Hague Airport College en het Albeda Facilitair & Veiligheidscollege.

Een ontmoetingsplek

Zijn Albeda-roots zijn wat Mark Mes betreft ook terug te zien in het ontwerp wat hij gemaakt heeft. “Ik vind het belangrijk dat een school een ontmoetingsplek is. Zo heb ik dat zelf ook altijd bij Albeda ervaren. Ontmoetingen tussen studenten en docenten onderling, maar bijvoorbeeld ook tussen het onderwijs en het werkveld.” De visie van Mark sluit aan bij de kant die Albeda op wil met de nieuwbouwlocatie. Albeda is een samenwerkingsverband aangegaan met bedrijven uit diverse sectoren rondom luchtvaart. Zo kunnen innovaties vanuit het werkveld in het schoolgebouw ontwikkeld en getoetst worden en komen studenten direct in aanraking met de laatste vernieuwingen. Het onderwijs ontwikkelt daardoor vanzelf mee met de beroepspraktijk. Een win-win situatie voor beide partijen.

Toekomstbestendige locatie

De architect is trots op zijn ontwerp, wat volgens hem zowel toekomstbestendig is, als oog heeft voor het verleden: “Soms zie je dat nieuwe onderwijsconcepten zo ver worden doorgevoerd dat zelfs klaslokalen worden losgelaten. Dat is in dit gebouw niet zo. Er is een stuk besef van de geschiedenis van schoolgebouwen, dus met klaslokalen, maar er is óók een open leerplein, een grote centrale hal en er zijn ruimtes die geschikt zijn voor testen in een virtuele omgeving. Daarnaast is samen met de aannemer steeds gekozen voor het gebruik van duurzame en recyclebare materialen.”

Bevlogen docenten

Het ontwerptraject is tot stand gekomen door middel van een prettige samenwerking tussen de architect en het onderwijs. Die passie en dat enthousiasme herkent Mark ook uit zijn tijd bij Albeda: “Docenten met trots en passie voor hun vak is zo enorm belangrijk. Dat zag je ook in dit traject terug. Docenten zijn zo enthousiast over de nieuwe locatie en dat resulteert in een goede teamgeest en een fijne samenwerking. Ik ben slechts een radartje in het geheel.” Die liefde, die passie en dat enthousiasme heeft Mark terug willen laten komen in zijn ontwerp. Oordeel zelf of hij hierin geslaagd is (klik hier voor een impressie). De nieuwe locatie wordt naar verwachting in het najaar van 2020 opgeleverd.