Rotterdam,
23
mei
2018
|
10:03
Europe/Amsterdam

Onderwijsprogramma 'De Rotterdamse Plus'

Rotterdam kent een groot aantal studenten en professionals in de zorg met een mbo-opleiding op niveau 2. Deze talenten worden onvoldoende benut om de personeelstekorten, de veranderingen in de zorg en de persoonlijke zorgvraag van de cliënt op te vangen. De hoogste tijd om deze grote groep toe te rusten op een toekomst in de wereld van zorg en welzijn. Dat begint met goed onderwijs. Clarie Oomen (foto midden), onderwijsleider Albeda Zorgcollege en programmamanager De Rotterdamse Plus: "Met dit onderwijsprogramma sluiten we naadloos aan op de vragen uit het werkveld en de ontwikkelingen in de maatschappij." 

Het verschil maken
De vragen uit het werkveld in Rotterdam zijn tweeledig. Hoe bieden we perspectief aan personeel dat opgeleid is op niveau 2? Hoe zorgen we voor voldoende en adequaat opgeleid personeel passend bij de veranderende zorgvraag? Clarie: "Sinds het Manifest 'Scherp op ouderenzorg' van Hugo Borst en Carin Gaemers, waarin zij puntsgewijs uitleggen hoe we volgens hen veel beter voor onze hulpbehoevende ouderen kunnen zorgen, zijn de landelijke media er nu ook vol van. Dat helpt bij het besef dat er 'iets moet gebeuren' om de veranderingen in de zorg op te vangen; in het onderwijs zijn wij gewend op veranderingen te anticiperen met ons onderwijsaanbod. Wij zijn continu in beweging. Door bezuinigingen en fusies was er lange tijd geen plaats meer voor de Helpende Zorg & Welzijn niveau 2. Hoogopgeleiden kregen meer zorgtaken erbij, maar in de praktijk hebben zij nauwelijks tijd voor de cliënt. Tegelijkertijd komen alleen ouderen in het verpleeghuis met een indicatie voor 24 uur per dag verzorging. Studenten niveau 2 en zorgprofessionals op dat niveau staan dicht bij de mensen en kunnen het verschil maken. Door verbreding en verdieping van hun takenpakket in plaats van verzwaring, kiezen we voor een duurzame oplossing."

4 kernwaarden
Het Zorgpact Rotterdam stimuleert de samenwerking tussen zorg- en onderwijsorganisaties en de gemeente Rotterdam. De Rotterdamse Plus is een actiepunt van het thema mbo 2 van het Zorgpact. De Rotterdamse Plus is een publiek-private samenwerking tussen scholen, zorginstellingen en de gemeente Rotterdam. De scholen die meewerken zijn Albeda, Zadkine en Hoornbeeck. De zorginstellingen zijn Lelie zorggroep, Middin, Aafje, Laurens en Humanitas. Maja Kesarsing (foto rechts), projectleider zorg bij Humanitas en lid van het programmateam: "We zijn begin dit jaar vol energie gestart met alle partners. We ontwikkelen onderwijs op basis van 4 kernwaarden die de rode draad vormen in de praktijk: bejegening, samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers, zorg en omgaan met onbegrepen gedrag. Deze kernwaarden geven we betekenis en vertalen dat naar de meerwaarde die de (toekomstige) zorgverlener daarmee heeft. Oftewel net dat beetje extra, de kers op de taart, de 'Plus' die iedere zorgvrager verdient."

Uniek commitment
Iedere (nieuwe) student die start met de opleiding Dienstverlening zorg & welzijn, volgt vanaf komend schooljaar het onderwijsprogramma "De Rotterdamse Plus". Zorgprofessionals in het werkveld kunnen het programma in de toekomst ook volgen. Christel Kranenburg (foto links), docent Albeda Zorgcollege en lid van het programmateam: "We maken nu de onderwijsmodules en praktijkopdrachten. We onderzoeken nieuwe, andere vormen van leren met E-learning bijvoorbeeld. We realiseren de stages en beschrijven de rol van de werkbegeleiders. De student moet in de praktijk starten met de basiszorg zoals mensen helpen bij het opstaan, wassen en eten. Daarnaast komt persoonlijke aandacht op basis van de kernwaarden. Door verdieping en verbreding van het onderwijs doen we recht aan het talent van menskracht op niveau 2 en richten we ons op het welzijn van de cliënt. Door de professionals duurzaam op te leiden, kunnen we de tekorten in de zorg verminderen en zorgen we met elkaar voor een gezonde stad, letterlijk en figuurlijk. Dat we met zoveel partijen in beweging zijn richting de start van het onderwijsprogramma in september vind ik fantastisch. Dit commitment is echt uniek in Rotterdam."