Rotterdam,
23
juni
2021
|
11:57
Europe/Amsterdam

Albeda en partners tekenen nieuwe overeenkomst RDM

Op 10 juni jongstleden is er door Techniek College Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend rond het RDM-gebied. In de afgelopen jaren is door de partijen succesvol samengewerkt aan de ontwikkeling van RDM Rotterdam.

Door het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst committeren de partners zich voor nog eens vijf jaar aan een blijvende gezamenlijke inspanning het hele RDM-gebied, inclusief merknaam, verder te ontwikkelen. Tevens wordt onderzocht in hoeverre ook de ontwikkeling van het Merwe-Vierhavensgebied kansen en mogelijkheden biedt. De verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven blijft hierbij van groot belang. Doelstellingen van de overeenkomst zijn dan ook het bevorderen van innovatie en nieuwe bedrijvigheid, het bieden van een inspirerende en contextrijke leeromgeving, de stad en de haven verbinden en de werkomgeving van de haven in de toekomst laten beleven en ervaren. Ron Kooren, voorzitter college van bestuur Albeda (samen met Zadkine vertegenwoordigd in samenwerkingsschool TCR), was een van de ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst.