Rotterdam,
21
april
2018
|
09:09
Europe/Amsterdam

Medewerkers Albeda branche Horeca & Toerisme officieel benoemd tot Certified Hostmanship Coaches

‘’Mensen vergeten wat je hebt gezegd en gedaan, maar ze vergeten nooit het gevoel dat je ze hebt gegeven.’’

Medewerkers van de branche Horeca & Toerisme kunnen zichzelf nu officieel Certified Hostmanship Coach noemen. Met goed gevolg werd de opleiding tot Certified Hostmanship Host op 19 april afgerond. Na een inspirerende, energieke afsluiting waarin de ‘Elevatorpitch’ centraal stond, kregen 25 cursisten uit handen van trainers Jeroen van Hattum en Odette Hoogland hun certificaat uitgereikt.

De kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn
De branche Horeca & Toerisme beschrijft ‘gastvrij’ als een van de kernwaardes in hun visie. In alle opleidingen staat gastvrijheid centraal. Met deze training wordt een ieder bewust van Hostmanship, dat verder gaat dan gastvrijheid. “Met Hostmanship - de kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn – investeren we in onderscheidend vermogen van de branche Horeca & Toerisme. Dit vertaalt zich in betrokken medewerkers. Ondertussen wordt ook de vertaalslag naar onze studenten gemaakt. We proberen het ‘onzichtbare’ comfort, het gevoel van thuis zijn, ook op hen over te brengen’’, vertelt Bertho Rombout, directeur van de branche Horeca & Toerisme bij Albeda.

Studenten worden opgeleid met Hostmanship in hun DNA
Tijdens de eindpitches waarin per onderwijsteam een allesomvattende presentatie werd gegeven langs de assen van de 3 niveaus Hostmanship en de 7 principes, werd meteen zichtbaar wat de training voor de medewerkers heeft betekend. De dialoog is op gang gekomen. Verbinding met de teams wordt gezocht. Studenten worden opgeleid met Hostmanship in hun DNA. “Alleen als jij jezelf welkom voelt, kun je dat gevoel overbrengen op collega’s en studenten,’’ aldus adjunct-directeur Amanda van Woerden die eveneens benadrukt dat de voorwaarde: ‘consideratie’ niet mag ontbreken binnen Hostmanship. ‘’Zonder consideratie geen denkvermogen en initiatiefkracht. Consideratie verbreedt je horizon, waardoor je in staat bent verantwoordelijkheid te nemen, te beschouwen, met respect’’.

Aandachtig en energiek de dialoog aangaan
In de afronding kijkt Odette Hoogland, trainer Hostmanship samen met de cursisten terug op een geslaagde, warme training en sprak haar dank uit voor de positieve samenwerking. “Het was soms zoeken, maar we hebben het met elkaar gevonden. Tijdens de pitches heb ik prachtige dingen voorbij zien komen. Ieder team op zijn eigen manier. Met aandacht en energie zijn jullie de dialoog aangegaan’’. Bertho Rombout voegde daar met trots aan toe ontroerd te zijn door de inzet van zijn medewerkers aan deze cursus. ‘’Jullie zijn een rolmodel voor alle onderwijsteams waar we Hostmanship verder gaan implementeren en uitdragen. Het WOW-effect heeft mij vandaag zeker bereikt’’.