Rotterdam,
21
december
2018
|
11:50
Europe/Amsterdam

Mbo-studenten sport & bewegen gewild op de arbeidsmarkt

Uit de onlangs verschenen Arbeidsmarktmonitor Sport en bewegen 2018 (AMMS) blijkt dat mbo-studenten sport & bewegen zeer gewild zijn op de arbeidsmarkt en bijna allemaal werk vinden dat bij hen past. Van de gediplomeerden uit 2014/2015 op niveau 2, 3 én 4 heeft 92% in 2018 een baan.

Studenten sport & bewegen worden opgeleid voor een breed werkveld. 46% van de studenten gaat werken in de sportsector. Iets meer dan de helft (51%) is aan het werk in sectoren als toerisme en recreatie, welzijn, gezondheidszorg, veiligheid of onderwijs.

De MBO Raad ziet dat vooral de profielen van de coördinator buurt, onderwijs en sport, de coördinator sport- en bewegingsagogie, en de coördinator sport, bewegen en gezondheid prima aansluiten op deze ontwikkelingen. Profielen die ook Albeda Sportcollege biedt.

De studenten van Albeda Sportcollege worden voorbereid op een continu veranderende samenleving waarin een gezonde leefstijl steeds belangrijker wordt. Er is in de opleiding dan ook veel aandacht voor voeding, coaching en hygiëne. Duurzame inzetbaarheid, preventieve gezondheidszorg en vitaliteitsmanagement zijn maatschappelijke trends die onherroepelijk gevolgen hebben op de arbeidsmarkt.

Albeda Sportcollege is net als de MBO Raad trots op het feit dat deze energieke studenten zo gewild zijn op de arbeidsmarkt en bijna allemaal werk vinden dat bij hen past.

De Arbeidsmarktmonitor Sport (AMMS) is uitgevoerd door KBA Nijmegen in opdracht van NOC*NSF, MBO Raad - bedrijfstakgroep ZWS, Hogescholen Sport Overleg, SBB, Arbeidsmarktfonds Samen Presteren, Nationale Raad Zwemveiligheid en de KVLO.

Geïnteresseerd in het hele rapport: Arbeidsmarktmonitor Sport en bewegen 2018