Rotterdam,
20
november
2019
|
10:21
Europe/Amsterdam

Mbo-hackathon breidt uit

De zorgsector draait vooral op mbo’ers. Daar staan de Rotterdamse roc’s Albeda, Zadkine en Techniek College Rotterdam graag bij stil. Afgelopen maandag, op de Dag van het mbo, werd duidelijk dat we overal in het land ideeën ontwikkelen om het onderwijs nog beter te maken. Daar sluiten wij graag bij aan. Na twee succesvolle edities van de mbo-hackathon vindt dinsdag 26 november de kick-off plaats van de derde Rotterdamse mbo-hackathon Zorg & Techniek. Een werkvorm die dit jaar de aansluiting vindt met het hbo-onderwijs.

Dagen wij onze studenten voldoende uit? Hoe kunnen we hen goed voorbereiden op de toekomst? Deze vragen spelen in het middelbaar beroepsonderwijs en leiden tot nieuwe initiatieven voor deze studenten, zodat ze hun talenten verder kunnen ontwikkelen.

Meer dan 100 studenten van de mbo-opleidingen zorg en techniek van Albeda Zorgcollege, Zadkine en Techniek College Rotterdam gaan met elkaar aan de slag om oplossingen aan te dragen voor actuele real life vraagstukken vanuit de zorg waar technologie een mogelijke oplossing kan bieden. Dit jaar breidt de hackathon uit met enkele studenten van de hbo-opleiding Verpleegkunde van Hogeschool Rotterdam.

Multidisciplinair werken is onmisbaar om zorg te optimaliseren. De onderwijsinstellingen leren studenten samen van en met elkaar te leren, te experimenteren en te ontdekken. Door op de hoogte te zijn van elkaars expertise weet je welke meerwaarde je elkaar kunt bieden.

De werkvorm hackathon werd goed ontvangen tijdens de landelijke mbo-tweedaagse van de MBO Raad. Steeds meer mbo-instellingen integreren deze werkvorm in hun curriculum. Het is een prettige manier van samenwerken en noodzakelijk om continu goede zorg te bieden in de toekomst.

Mbo-hackathon Rotterdam
De studenten van de mbo-opleidingen Verzorgende-IG, Verpleegkunde, Medische Instrumentatie Techniek, Human Technologie, Applicatie- en mediaontwikkelaar van Albeda Zorgcollege, Zadkine en Techniek College Rotterdam gaan de komende maanden in afzonderlijke groepen aan de slag met het bedenken van oplossingen voor diverse praktijkvraagstukken vanuit het zorg & welzijn werkveld. Thema’s waarover in eerdere edities is nagedacht waren onder meer vergrijzing, ouderen die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven en het personeelstekort in de zorg.