Rotterdam,
21
februari
2020
|
14:28
Europe/Amsterdam

LMC Voortgezet Onderwijs en Albeda slaan de handen ineen om de doorstroom van vo naar mbo te optimaliseren.

LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO) en Albeda hebben aansluitende strategische doelstellingen en maken samenwerkingsafspraken om te onderzoeken of nauwere samenwerking een strategische meerwaarde voor beiden oplevert. De samenwerking komt voort uit de ambitie om op een eigen en passende wijze vorm en inhoud te geven aan de doelstellingen uit het actuele OC&W programma ‘Sterk Beroepsonderwijs’ voor de komende jaren. Partijen beginnen met concrete projecten op school- en collegeniveau om de samenwerking vorm te geven en zo mogelijk uit te bouwen. Het doel is dat leerlingen vanuit het vo met meer succes kunnen doorstromen naar het mbo.

LMC-VO en Albeda zijn van mening dat zij elkaar kunnen versterken in de samenwerking bij de overgang van leerlingen van het v(mb)o naar het mbo. LMC-VO en Albeda maken een aantal afspraken die de doorstroom in het algemeen zullen bevorderen:

  • Uitwisselen van data en inzicht verschaffen in het studiesucces van LMC-leerlingen
  • Kennisuitwisseling tussen en professionalisering van docenten
  • Verrijking van Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB)
  • Taalvaardigheid en taalbeheersing die meer en beter aansluit op het mbo

LMC-VO en Albeda beschouwen deze samenwerkingsafspraken als een eerste stap naar meer uitgebreide samenwerking tussen v(mb)o- en mbo-partners in Rotterdam.

Albeda

Albeda is een regionaal opleidingscentrum in Rotterdam en omgeving. Met kleinschalig, herkenbaar en aantrekkelijk onderwijs voor vakmanschap en burgerschap, vormgegeven in colleges. We bouwen samen met bedrijven aan een ondernemende school voor beroepsonderwijs in de stad en de regio. Daarbij werken we intensief samen met de onderwijsinstellingen in onze omgeving, zowel het toeleverend als het vervolgonderwijs.

LMC Voortgezet Onderwijs (LMC-VO) verzorgt voortgezet onderwijs aan in Rotterdam enomstreken, vanuit 24 aangesloten scholen. Ruim 1000 medewerkers verzorgen vanuit deze vestigingen onderwijs op alle niveaus; van praktijkonderwijs tot en met vwo.De LMC-scholen hebben alle een eigen herkenbare profilering. Leerlingen profiteren erbovendien van de kleinschaligheid van de scholen, de persoonlijke benadering door hetpersoneel en de veelzijdigheid binnen de onderwijsprogramma’s.