Rotterdam,
09
december
2020
|
11:08
Europe/Amsterdam

Livestream 'Etnische-culturele diversiteit op de werkvloer'

In samenwerking met Albeda organiseert Diversiteit in Bedrijf op donderdag 10 december een digitale bijeenkomst over het thema diversiteitsbeleid en inclusie. Thema's waar wij als school zeer betrokken en ambitieus in zijn. Wij vinden dat iedereen recht heeft op gelijke kansen en behandeling. Dit betekent de volwaardige arbeidsparticipatie van elke burger, ongeacht geslacht, afkomst, arbeidsvermogen, leeftijd of seksuele oriëntatie. Onze ambities zetten wij om in acties en een van die acties is het ondertekenen van de Charter Diversiteit. 

Anky Romeijnders, lid Raad van Bestuur Albeda, zal deze middag ingaan op aspecten van het huidige diversiteitsbeleid van Albeda en haar visie geven op het belang van diversiteit en inclusie. Anky: “Juist in tijden van corona is het belangrijker dan ooit om onze medewerkers en studenten in te sluiten en oog te hebben voor nieuw talent. Iedereen doet ertoe en mag er zijn.”

Ook Bert Wijbenga, wethouder gemeente Rotterdam, o.a. verantwoordelijk voor Integratie en Samenleven, geeft een speech over het thema. Naast Albeda ondertekenen de volgende werkgevers ook de Charter Diversiteit: Aegon, Berenschot, BMW, Capgemini, CIC Rotterdam, Dassault Systèmes, Kamer van Koophandel, Leeuwendaal, Triodos en Verbond van Verzekeraars.

Het programma

De livestream ‘Etnisch-culturele diversiteit op de werkvloer’ zal plaatsvinden op donderdag 10 december van 14.00 uur tot 15.30 uur.

14.00 uur Opening door de dagvoorzitter, Alice Odé, projectleider Diversiteit in Bedrijf. 

14.10 uur Anky Romeijnders, lid Raad van Bestuur Albeda, gaat in op aspecten van het diversiteitsbeleid bij Albeda.

14.20 uur Wethouder Bert Wijbenga licht toe wat de gemeente Rotterdam in het werk stelt om de in- en doorstroom op de arbeidsmarkt van personen met een migratieachtergrond te bevorderen.

14.30 uur Ondertekening van het Charter Diversiteit.

De nieuwe ondertekenaars gaan aan de hand van hun eigen diversiteitsbeleid met elkaar in gesprek over het thema van de dag: hoe realiseer je meer etnisch-culturele diversiteit op de werkvloer.

15.25 uur Afsluiting door de dagvoorzitter.

 

Noot voor de redactie:  

Meer informatie

Wil u meer informatie of de livestream volgen? Neem dan contact op met Gyzlene Kramer-Zeroual, programmamanager Strategie en Externe Betrekkingen: T 06 43 25 38 86 of mail naar [email protected]

Albeda

Albeda is een regionaal opleidingscentrum in Rotterdam en omgeving. Met kleinschalig, herkenbaar en aantrekkelijk onderwijs voor vakmanschap en burgerschap, vormgegeven in colleges. We bouwen samen met bedrijven aan een ondernemende school voor beroepsonderwijs in de stad en de regio. Daarbij werken we intensief samen met de onderwijsinstellingen in onze omgeving, zowel het toeleverend als het vervolgonderwijs.