Rotterdam,
08
juni
2022
|
10:33
Europe/Amsterdam

Lesprogramma Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk maakt armoede bespreekbaar

Het is code rood voor mensen die in armoede leven. In Rotterdam leven circa 100.000 mensen - ook kinderen - van minder dan 50 (alleenstaand) of € 70 per week (3 persoonshuishouden). Steeds vaker zijn dat ook Rotterdammers met een baan.

Het armoedeprobleem speelt niet voor niets een grote rol in de beroepspraktijk van de studenten van de opleiding Sociaal werker van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk. Soms ervaren studenten ook zelf de gevolgen van het armoedeprobleem. In de lesprogramma’s van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk wordt er daarom regelmatig aandacht besteed aan dit onderwerp.

Klassikaal in gesprek
Docenten en studieloopbaanbegeleiders (slb’ers) doen dit bijvoorbeeld door met de studenten tijdens de les de documentaire ‘Er is genoeg’ te bekijken. Na de les gaan zij hierover klassikaal in gesprek. De documentaire is grotendeels in Rotterdam gefilmd. Dit maakt het nog relevanter voor onze studenten. Door het gezamenlijk bekijken van de film voelen studenten zich ook vrij om zelf openlijk over armoede te praten. Het klassikaal bekijken van de film levert de nodige reacties op, variërend van ‘Wat hebben wij het dan goed’, ‘Wat een heftige beelden!’ tot ‘Ik herken mezelf hier helemaal niet in!’.

Wat kun je zelf doen?
De verbinding naar de beroepspraktijk werd ook meteen gemaakt.
André, docent rekenen, vertelt: “We hebben het over gehad wat we in dit geval kunnen doen met het vak rekenen. Je kunt mensen met schulden bijvoorbeeld al heel praktisch helpen door samen een overzichtje te maken, zodat zij meer inzicht krijgen in hun financiën. Ook moeten studenten weten waar ze moeten zijn en met wie ze contact op kunnen nemen in bepaalde situaties, zoals bij schulden. De sociale kaart noemen we dit. Daarnaast is het belangrijk om te begrijpen waar de problemen vandaan komen, maar ook hoe iemand uit de schulden blijft nadat ze afgelost of kwijtgescholden zijn! Ook dat kwam in de gesprekken na naar voren.”

Verborgen armoede en schaamte
Documentairemaker Pim Giel volgde in ‘Er is genoeg’ 2,5 jaar lang 5 mensen in armoede. De documentaire gaat over verborgen armoede en schaamte, maar ook over de eigen kracht en de trots van mensen die in armoede leven. Juist door de oplossingen te laten, zijn de hoofdpersonen die Pim volgt inspiratiebronnen voor lotgenoten én hulpverleners.

De documentaire van Pim Giel is te zien op YouTube: Documentaire 'Er is genoeg'