Rotterdam,
28
november
2022
|
15:10
Europe/Amsterdam

Leerzame week van de kinderrechten voor studenten

Van 18 t/m 25 november was het de Week van de kinderrechten. Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk besteedde hier aandacht aan door middel van meerdere activiteiten, zoals een film, een event en gastlessen.

Zo vond op vrijdag 18 november vond het event ‘Ken jij de meldcode?’ plaats in theater Zuidplein. De meldcode is een stappenplan waarin staat beschreven hoe om te gaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Woensdag 23 en vrijdag 25 november bekeken studenten van leerjaar 1 de film ‘Rocks’ in Lantaren Venster. Het is een film die jongeren een stem geeft zonder hun woorden in de mond te leggen. Tijdens deze film leert de hoofdpersoon Rocks dat hulp aanvaarden geen nederlaag is. Op donderdag 24 november werd de lezing Kinderombudsvrouw gehouden op de locatie Rosestraat voor alle geïnteresseerden uit leerjaar 3.

Ook werden er de hele week gastlessen en workshops gehouden voor studenten van het College Sociaal & Pedagogisch Werk. Op de locatie Buys-Ballotlaan gaven diverse organisaties een gastles aan de studenten en gingen ze klassikaal in gesprek over de rechten van het kind.

Met deze activiteiten willen we onze toekomstige professionals aanzetten tot nadenken over elke vorm van kindermishandeling, zodat zij nu en ook later in hun werk een sleutelpositie kunnen innemen bij het signaleren en melden van misstanden. Een leerzame en geslaagde week voor de studenten.