Rotterdam,
14
juli
2021
|
10:32
Europe/Amsterdam

Leerwerkplaats Albeda bij Kindcentrum De Stelberg blijvend succesvol

In september 2018 is Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk, locatie Alexanderlaan, gestart met een leerwerkplaats bij Kindcentrum De Stelberg. Dit kindcentrum is een samenwerking tussen Kind en Onderwijs Rotterdam en Kinder Service Hotels.

De studenten van de leerwerkplaats (pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten) hebben een directe koppeling tussen theorie en praktijk ervaren. Zij volgden lessen van professionals van de bassischool en de kinderopvang. Daardoor konden zij al vanaf een vroeg stadium in de opleiding leren in de praktijk.

Waardevol voor student en professional

Terugkijkend hebben de studenten dit als zeer waardevol ervaren, zoals ook blijkt uit deze reacties:
’De leerwerkplaats was voor mij echt de ideale leeromgeving. Jammer dat we door corona minder les hebben gehad van de professionals, dit is juist een mooie en leerzame toevoeging.’ 

‘De leerwerkplaats is goede manier van les krijgen. Ook de mix van studenten van de opleidingen Onderwijsassistent en Gespecialiseerd pedagogisch medewerker is goed. Je krijg van beide opleidingen wat mee en leert dus meer dan wanneer je in een groep zit met maar één opleidingsrichting.’
 
Ook de professionals profiteerden van de komst van de studenten op de werkvloer. Zij kregen de kans zich opnieuw te verdiepen in hun werk. Een van de pedagogisch medewerkers op de bso vertelt: ‘Deze kennis zit bij mij al zo in mijn natuur, dat ik moest terugdenken hoe het ook alweer zat in de theorie. Het heeft mij weer bewust gemaakt waarom ik handel zoals ik dat doe.’

Voorbeeld voor andere leerwerkplaatsen

In de afgelopen drie jaren was Kindcentrum De Stelberg een lerende plek waarin zowel het curriculum als de begeleiding in een mooie stijgende lijn is ontwikkeld. Regelmatig is er geëvalueerd en waren er goede feedbackmomenten. Alle vooraf gestelde doelen zijn behaald. De opgedane kennis bij De Stelberg kon daardoor ook door andere leerwerkplaatsen meegenomen worden naar hun eigen locaties.

Baangarantie

Helaas heeft ook dit traject last gehad van de coronacrisis. Het gevolg is dat niet iedere student binnen drie jaar zijn of haar diploma gaat behalen. Alle studenten hebben al wel een aanbod gekregen om ook na het behalen van hun diploma verbonden te blijven aan Kindcentrum De Stelberg, Kind en Onderwijs Rotterdam of aan Kinder Service Hotels. Een enkeling kiest zijn eigen pad, maar de meeste studenten nemen de aanbiedingen aan! Hiermee kijken alle partijen terug op een succesvol traject.

Nieuwe leerwerkplaats Kindprofessional

Het succes gaat door! Binnen Kinder Service Hotels start de eerste leerwerkplaats ‘Kindprofessional’ in schooljaar 2021 - 2022. Kindprofessional is een combi-opleiding waarmee studenten in 3 jaar tijd 2 diploma’s op mbo niveau 4 behalen (Onderwijsassistent en gespecialiseerd Pedagogisch medewerker). Daarnaast realiseert Kind en Onderwijs Rotterdam leerwerkplaatsen voor eerste, tweede en derdejaars studenten van de opleiding Onderwijsassistent. Deze leerwerkplaats is in 2021-2022 onder andere binnen De Stelberg gevestigd.

Meer informatie over de combi-opleiding Kindprofessional en leerwerkplaatsen.