Rotterdam,
29
januari
2021
|
14:53
Europe/Amsterdam

LCS, onderwijsinstellingen (waaronder Albeda) en bedrijven op Schiphol slaan handen ineen voor stageblauwdruk

Luchtvaart Community Schiphol (LCS) ontwikkelt in samenwerking met stage-expert Maarten Brand, drie mbo-scholen, vijf bedrijven op Schiphol, de MBO Raad en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) een stageblauwdruk. Het uiteindelijke doel is om het tekort aan stageplekken op Schiphol voor studenten Steward/Stewardess structureel op te lossen. 

Vanwege de coronacrisis is landelijk een groot tekort aan stageplekken ontstaan voor mbo-studenten. Niet alleen voor het studiejaar dat al gestart is, maar ook voor de studiejaren 2021-2022 en het daaropvolgende studiejaar. Dit geldt ook voor de opleiding Steward/Stewardess op MBO College Airport (Hoofddorp), Albeda Rotterdam The Hague Airport College (Rotterdam) en Deltion College (Zwolle).  

Korte en langere termijn

Op dit moment is er een acuut probleem voor studenten die in februari moeten beginnen met hun stage. Ook voor de langere termijn lijkt dit probleem niet geheel opgelost, maar met deze blauwdruk zijn we voor de komende jaren wel in staat de studenten een stage ervaring op de luchthaven te bieden wanneer de impact van de coronacrisis langer aanhoudt. 

Voorwaarden binnen de aanpak

De betrokken partijen gaan werken aan een structurele oplossing en leggen deze vast in een blauwdruk. Belangrijke voorwaarden zijn dat de studenten praktijkervaring opdoen tijdens de bpv (beroepspraktijkvorming), dat er zo min mogelijk druk wordt gelegd op de dagelijkse operatie op Schiphol, dat de stage een voorspelbaar karakter heeft voor de betrokken partijen en dat er voldoende flexibiliteit is om op veranderingen in te spelen. 

Door alle partijen gedragen blauwdruk

Het doel van de samenwerking is om tot een blauwdruk van een bpv-aanpak te komen voor de komende 2 à 3 jaar die:

  • ondanks alle beperkingen en uitdagingen, een sterke beroepspraktijkvorming biedt
  • als basis dient voor bedrijven en scholen
  • bedrijven en scholen richting geeft aan het slim samenwerken aan een waardevolle bpv, zonder dat het hen onnodig extra belast
  • ruimte geeft aan (op)schaalbaarheid
  • is in te zetten op andere luchthavens

Aanpak

LCS heeft stage-expert Maarten Brand gevraagd om zijn kennis en ervaring in te zetten bij de totstandkoming van deze blauwdruk. Hij treedt als projectleider op in dit uitdagende, maar uiterst belangrijke project. Alle bovengenoemde betrokken partijen leveren input op de inhoud. Het project is gestart op 26 januari 2021 en duurt naar verwachting tot en met maart.

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met [email protected]