Rotterdam,
03
september
2020
|
16:29
Europe/Amsterdam

Laurens en Albeda zetten samenwerking voort

Een studie volgen en vanaf dag één al aan het werk in de praktijk. Door de bijzondere samenwerking tussen zorgorganisatie Laurens en Albeda Zorgcollege is dit mogelijk. Op 2 september tekenden Anky Romeijnders, lid college van bestuur Albeda en Hans Huizer, bestuurder van Laurens de intentieverklaring over het voortzetten van de leerroute ‘Praktijkgestuurd leren’. Met het tekenen van de intentieverklaring spreken Albeda en Laurens ook hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het opleiden van studenten in de zorg uit. En dat is uniek in het onderwijs en de zorg.

Albeda en Laurens werken samen aan het opleiden van (nieuwe) medewerkers in de zorg om te kunnen blijven voldoen aan de kwaliteit en het benodigde aantal zorgmedewerkers in Rotterdam. Met nieuwe en innovatieve manieren van opleiden op niveau 2, 3 en 4. De leerroute ‘Praktijkgestuurd leren’ is hierbij een cruciale bouwsteen. Het samen leren op de werkvloer, het verkleinen van de kloof tussen opleiding en de dagelijkse praktijk en de continue instroom van studenten zijn directe opbrengsten van de samenwerking tussen Albeda Zorgcollege en Laurens.

Resultaten
Dit jaar zijn er zeven groepen Albeda-studenten die hun opleiding volgen bij Laurens via de leerroute ‘Praktijkgestuurd leren’. In de afgelopen twee jaar zijn 26 studenten die hun opleiding via de praktijkroute hebben doorlopen, gediplomeerd. Veertien van hen werken inmiddels bij Laurens, de overigen zijn bij andere zorgorganisaties aan de slag gegaan. Twee studenten zijn gestart met de vervolgopleiding Hbov binnen Laurens. Vijf studenten van de praktijkroute Dienstverlening (niveau 2) zijn doorgestroomd naar de vervolgopleiding Verzorgende-IG (niveau 3) bij Laurens.

Maar juist ook het ontwikkelen van zittende professionals blijkt een belangrijkste opbrengst van deze vorm van onderwijs. En doordat het onderwijs plaatsvindt in de dagelijkse praktijk blijft ook het onderwijs up-to-date. Bovendien draagt de continue instroom van studenten bij aan een constante personeelsbezetting die de kwaliteit van zorg vergroot en meer leertijd in het werk oplevert.

Nieuwe onderwijsconcepten
In 2018 ondertekenden Laurens en Albeda het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). In dit actieplan is afgesproken de instroom van studenten en de opleidingscapaciteit met 10% te verhogen en nieuwe onderwijsconcepten die zich toespitsen op de zorgvraag én arbeidsmarkt van de toekomst, te ontwikkelen. ‘Praktijkgestuurd leren’ is hier een mooi voorbeeld van. Aanvankelijk was de vraag naar anders opgeleide professionals het startpunt voor dit project. Anno 2020 is daar de agenda van een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ als nieuw perspectief bijgekomen. Juist hierin zien Albeda en Laurens vanuit de eigen leergeschiedenis mogelijkheden om naast de reguliere opleidingen nieuwe onderwijsconcepten te ontwikkelen.