Rotterdam,
21
maart
2023
|
14:41
Europe/Amsterdam

Albeda focust op normaliseren met de pilot mentale gezondheid

Albeda focust op normaliseren met de pilot mentale gezondheid
Op donderdag 16 maart 2023 is de pilot ‘mentale gezondheid Albeda’ gelanceerd, die in samenwerking met de gemeente Rotterdam tot stand is gekomen. Met deze pilot wil Albeda mentale gezondheid normaliseren, signaleren en vanuit empathie eigen regie (zelfeffectiviteit) bij studenten stimuleren. We zien dat jongeren steeds vaker en meer mentale gezondheidsklachten hebben. Dit kan hun schoolloopbaan negatief beïnvloeden. Om deze tendens in positieve richting om te buigen is in samenwerking met de makers van The Lab of Life een maatprogramma ontwikkeld waarbij zowel onderwijs (begeleiding) en ondersteuning als studenten betrokken worden. 

Heb oog voor je studenten
Albeda-student en spoken-word dichter Isabel Madelief Oschatz, hield de aanwezigen in haar voordracht voor hoe belangrijk het is om jongeren écht te zien. Ze gaf een treffend voorbeeld: wanneer je als student een moeilijke periode doormaakt en je merkt dat jouw docenten daar oog voor hebben, maakt dit echt het verschil.   

Eus Hehanussa, teamleider Ondersteuning bij het Trajectbureau van Albeda constateerde verheugd dat alle partijen die van belang zijn voor de pilot aanwezig waren. Van docenten, slb’ers en studentcoaches en -psychologen tot externe Rotterdamse en regionale samenwerkingspartners, GGZ, andere mbo’s, MBO Raad en natuurlijk de gemeente Rotterdam zelf. Samenwerking is wat haar betreft essentieel, niet alleen voor deze pilot maar ook in het hele proces van begeleiding en ondersteuning van studenten.

Mentale gezondheid leg je niet langs een lat
Doeschka Anschutz, communicatiewetenschapper en onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen en verbonden aan The Lab of life, gaf vervolgens uitleg over mentale gezondheid. Ze legde uit dat hier geen algemene definitie voor is; hoe we onze eigen mentale situatie ervaren kun je niet langs een lat leggen. Het is voor iedereen anders. Tegelijkertijd zijn er uitgangspunten die we als vertrekpunt kunnen nemen. In het kort en in gewone mensentaal: we hebben vaak geen zin in ‘moeten’ als we het ‘waarom’ nog niet begrijpen. Het is beter om de vraag te stellen: ‘Wat wil je?’ En vervolgens: ‘hoe wil je dat bereiken?’ Zoals Doeschka benadrukte: “Je weet niet op voorhand wat zich in het leven en brein van de ander afspeelt. Dus wees benieuwd. Vul niet in maar stel een open vraag”.

En als de vragen van het wat, wie en hoe zijn gesteld is er nog de fase van het niet-doen. Doeschka legde uit hoe het brein werkt (niet te veel moeite doen met als doel energie te besparen). Dit riep bij de volle zaal aanwezigen veel herkenning en stof tot gesprek op.  Doeschka: “Als het wat, wie, hoe en waarom duidelijk zijn, of dat nou een jongere of volwassene betreft, is het de uitdaging om te komen tot een kleine en concrete stap: wat kun en ga jij doen om je doel te bereiken? Hierin de student begeleiden, daar ligt de sleutel.”.  

Tijdens de bijeenkomst werden veel vragen gesteld. Eén van de vragen was: Worden we als mbo-school niet te veel een hulpverleningsinstantie? Eus Hehanussa was hier heel stellig in: ‘Nee, Albeda is een onderwijsinstelling. Studieplezier en studiesucces staan voorop. Een diploma behalen is enorm belangrijk voor onze jongeren. Het integrale aanbod van onderwijs, begeleiding en ondersteuning maakt het verschil.’   

Over de pilot mentale gezondheid Albeda
In het voorjaar van 2022 benaderde de gemeente Rotterdam het Trajectbureau met het voorstel om een pilot mentale gezondheid voor het mbo te ontwikkelen en binnen Albeda uit te rollen. De ontwikkeling van de pilot is in 2022 gestart, de looptijd van het programma is van februari 2023 tot eind december 2024. Financiering van de pilot ligt bij de gemeente. De aanleiding van deze vraag ligt voor de hand: we zien allemaal dat jongeren steeds vaker en meer mentale gezondheidsklachten hebben. Dit kan hun schoolloopbaan negatief beïnvloeden.

Aan de pilot nemen studenten én onderwijs- en ondersteuningsteams van de februari-instroom opleiding Logistiek niveau 2 van het College Economie & Ondernemen en de opleiding Verzorgende IG van het Zorgcollege deel. Ook studentencoaches op de locaties worden bij het programma betrokken, dat overigens maximaal binnen het reguliere onderwijsprogramma is ingebed.    

Het programma omvat basis- en vervolgtrainingen (medio maart tot start zomer 2023) voor de betrokken onderwijsteams. Voor de studenten van de deelnemende opleidingen start de basistraining mentale gezondheid dit najaar met een kick-off gevolgd door klassikale trainingen. De makers van The Lab of Life maken hiervoor een op maat gemaakt programma voor Albeda. In 2023 wordt er ook een keuzeprogramma mentale gezondheid voor studenten (met verschillende modules) ontwikkeld. Dit programma wordt in 2024 aan de deelnemende studenten aangeboden.  

Meer weten?
Voor meer informatie over de pilot mentale gezondheid kun je contact opnemen met Eus Hehanussa, teamleider Ondersteuning van het Trajectbureau ( [email protected] | 06 46 94 62 15) of met Eugénie Smits van Waesberghe, beleidsadviseur Trajectbureau en projectleider Integrale aanpak begeleiding & Ondersteuning ([email protected] | 06 15 17 28 96)