Rotterdam,
10
februari
2016
|
17:00
Europe/Amsterdam

Hoe maak je als docent lastige kwesties bespreekbaar?

LOKAAL traint docenten Albeda tijdens Masterclass De-escaleren in de klas

Op 10 februari organiseerde LOKAAL, onder leiding van Liesbeth Levy (directeur LOKAAL) en Albdellah Dami (projectleider LOKAAL) voor de docenten Gezondheidszorg van het Albeda College een Masterclass met als titel: ‘De Socratische dialoog: de kunst van het de-escaleren’.

Op basis van door de docenten aangedragen cases uit de praktijk kwamen diverse vraagstukken aan bod – Hoe maak je als docent lastige kwesties bespreekbaar in de klas? Hoe ervaren studenten bijvoorbeeld de gebeurtenissen in Parijs en de nasleep daarvan? Hoe kunnen docenten hierover met studenten in gesprek gaan? Welke invloed hebben de sociale media op studenten en hoe ga je daar als docent mee om?

“De Socratische manier van communiceren is bij uitstek geschikt om lastige kwesties bespreekbaar te maken. Dit hebben wij ook gemerkt tijdens de gesprekken die wij eind vorig jaar hebben gevoerd met studenten van het Albeda. Met name de aanslagen in Parijs bleken onder de studenten veel teweeg hebben gebracht. Sommige gesprekken waren scherp, sommige zeer confronterend, maar altijd bleven zij humaan van toon. Dat was ook de reden waarom LOKAAL door het Albeda is gevraagd om deze Masterclass te organiseren. Met deze tool kunnen docenten nog beter met hun studenten in gesprek over actuele kwesties,” zegt Levy.

“Onze docenten schenken al veel aandacht aan actuele onderwerpen en maken deze bespreekbaar”, zegt adjunct-directeur Aly Dassen van het Albeda College. “Dit soort extra trainingen geven ons nog meer inzicht in hoe we dat ook op een andere manier vorm kunnen geven. Onze docenten worden tenslotte iedere dag geconfronteerd met wat er in de maatschappij gebeurt en dan is het goed om je actuele kennis te vergroten.”

De gesprekken die LOKAAL eind 2015 met studenten van het Albeda heeft gevoerd maken deel uit van het LOKAAL project G1000 Rotterdam. Dit G1000-project maakt deel uit van het programma WIJ-samenleving van burgemeester Aboutaleb.


NOOT VOOR DE REDACTIE (niet voor publicatie):

Voor meer informatie over de Masterclass en/of het G1000-project van LOKAAL kunt u contact opnemen met Liesbeth Levy (directie@lokaal.org/ 010 443 30 60). Of zie https://lokaal.org/project type bij het zoekvlak, allesoverg1000 

Over het Albeda College:

Het Albeda College is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie. Met circa vijftig locaties en 120 opleidingen, waarvan sommige met meerdere uitstroomrichtingen en een aanbod van kortlopende cursussen en contractactiviteiten, zijn we een belangrijk opleidingsinstituut in de regio. Onderwijstrajecten worden samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en deelgemeenten ontwikkeld.