Rotterdam,
24
november
2020
|
12:17
Europe/Amsterdam

Grenzen stellende Jongerenwerkers

Clide O'Brien, Sami Antar en Clark Hiwat zijn de grenzen stellende jongerenwerkers die per 15 november met studenten op de Sportlaan aan de slag gaan. Albeda Startcollege werkt al jaren samen met Jongerenwerk PIT 010. Samen zijn wij een nieuw project gestart waarbij de grenzen stellende jongerenwerkers ook het thuisfront betrekken. De jongerenwerkers bekijken de thuissituatie en kunnen op verschillende manieren ondersteunen en hulp bieden. Door snelle interventie op het gedrag van studenten is de kans op positief resultaat groter.

Lerend vermogen vergroten

De grenzen stellende jongerenwerkers zullen grenzen stellen en onze studenten bewust maken van hun gedrag, inzicht geven in hun acties en laten zien wat dit doet met henzelf en met anderen. Maar vooral ook alternatieven aanbieden zoals begeleiding en training zodat studenten leren om andere keuzes te maken die bijdragen aan groei en ontwikkeling en ook hun lerend vermogen zal vergroten. De nadruk ligt op talent en het ontwikkelen hiervan. 

De grenzen stellende jongerenwerkers zullen outreachend te werk gaan, individueel de jongeren begeleiden, maar daarnaast ook op huisbezoek gaan om ouders te betrekken. Door deze driehoek: school, het thuisfront en de jongerenwerker wordt het inzichtelijk of er nog meer hulp nodig is in het gezin.

Het reguliere Jongerenwerk zal ook verbonden zijn en blijven aan Albeda Startcollege en de verbinding maken tussen straat-wijk-thuis. Maar dan gericht op talentontwikkeling en toe leiden naar activiteiten in de wijk of andersoortig ondersteuningsaanbod. Daarnaast blijft de focus van de jongerenwerkers op preventie en geven zij voorlichting en individuele begeleiding. De gemeente Rotterdam vindt de schakel tussen onderwijs en het thuisfront belangrijk en zorgt voor de financiering.

Start

Het project start vanaf deze week op de Sportlaan. De coaches gaan alle klassen langs om zichzelf te presenteren en te vertellen wat zij kunnen betekenen voor de student. Hierna zullen zij overgaan tot individuele begeleiding. Elke dinsdag en donderdag tussen 10.00-14.00 zijn de coaches op de locatie Sportlaan aanwezig.