Rotterdam,
06
november
2019
|
13:44
Europe/Amsterdam

Even voorstellen, Nathalie Adamovic, bpv-coördinator

Ik ben Nathalie Adamovic, BPV-coördinator bij Albeda Startcollege in Vlaardingen. BPV staat voor Beroeps Praktijk Vorming. Dit betekent dat ik mij bezighoud met alles dat met de stages van studenten te maken heeft.

De stage is een erg belangrijk onderdeel van de entreeopleiding. Docenten hebben vaak hun handen vol aan lesgeven en andere taken, waardoor er te weinig tijd overblijft om ook nog de focus te leggen op stagebegeleiding van studenten. Aan mij dus de taak om alles in goede banen te leiden en te zorgen dat studenten op een leuke en leerzame stageplek terecht komen.

Snel in actie

Inmiddels heb ik er een schooljaar op zitten en de reacties zijn tot nu toe erg positief. De praktijkopleiders van de stagebedrijven vinden het erg prettig om een contactpersoon te hebben, waarmee ze kunnen schakelen wanneer ze vragen hebben of wanneer er zich een probleem voordoet. Ook omdat ik vijf dagen in de week aan het werk ben, kan ik snel anticiperen en in actie komen.

Expertise praktijkopleider

Om goed zicht te kunnen houden op de ontwikkeling van de student, kom ik op regelmatige basis langs om de student op zijn/haar stageplek te bezoeken. Tijdens het bezoek kijk ik hoe de student functioneert in de praktijk en heb ik meestal ook een gesprek met de praktijkopleider. We bespreken dan wat er goed gaat op stage en aan welke beroepscompetenties en werknemersvaardigheden de student nog kan werken. Deze informatie koppel ik terug aan de mentor van de desbetreffende student. Hierdoor kan er ook op school geanticipeerd worden op de nog te ontwikkelen competenties en vaardigheden.

Door de regelmatige bezoeken aan het stagebedrijf en de gesprekken die ik daarbij voer met de praktijkopleider ontstaat er een vertrouwensband. De praktijkopleider heeft vaak het inzicht om te zien waar een student het beste tot zijn recht komt. Het komt wel eens voor dat een student, die bijvoorbeeld stage loopt op een basisschool, toch net beter past in een andere klas met een andere groep kinderen. Ik hecht veel waarde aan de expertise van de praktijkopleider.

Goede en leuke studenten

Door de prettige samenwerking met de praktijkopleiders in het vorige schooljaar, hebben veel praktijkopleiders aangegeven ook in het nieuwe schooljaar samen te willen werken met studenten van het Startcollege in Vlaardingen. Praktijkopleiders hebben gelukkig inmiddels wel door dat ook studenten van het Startcollege hele goede en leuke studenten zijn die bereid zijn om iets te leren en daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn.

Ik ben iemand die altijd denkt in mogelijkheden in plaats van in beperkingen. Dit geef ik ook mee aan de student. Daarnaast geloof ik dat elke student ergens goed in is of iets goed kan. Sommigen weten dit al van zichzelf en anderen moeten hier nog achter komen. Vaak zie je dat ze hier op hun stage achter komen waardoor ook het zelfvertrouwen van de student groeit. Dit vind ik erg mooi om te zien.

Kansen bieden

Ik ben inmiddels met veel positieve energie begonnen aan het tweede schooljaar en ik heb al een aantal gemotiveerde studenten aan leuke stagebedrijven mogen koppelen. Hierbij gaat het ook om het kunnen realiseren van ‘win-win’ situaties. Bedrijven kunnen vaak extra ‘handjes’ gebruiken en daarnaast zie je dat steeds meer bedrijven ook een bijdrage willen leveren op sociaal maatschappelijk vlak. Dit doen zij door studenten de kans te geven zich te ontwikkelen binnen een bedrijf. De student is er vooral erg blij mee om deze kans te krijgen, ervaring op te doen en om zijn/haar kwaliteiten in de praktijk te kunnen laten zien!