Rotterdam,
16
juni
2016
|
20:41
Europe/Amsterdam

Europass bekroning op buitenlandstage Albeda studenten

ROTTTERDAM – Op 16 juni 2016 reikte het Albeda College de Europass uit aan studenten van studiejaar 2015-2016 die hun beroepspraktijkvorming (BPV) in het buitenland hebben afgerond. De Europass is een initiatief van de Europese Commissie en heeft als doel om ‘mobiliteit binnen Europa bij werken en leren te vergemakkelijken’. De jaarlijkse uitreiking vond plaats op de hoofdlocatie van het Albeda, aan de Rosestraat te Rotterdam. Ron Kooren, voorzitter van het College van Bestuur van het Albeda College, opende de bijeenkomst.

Binnen het mbo is de beroepspraktijkvorming (bpv) een verplicht onderdeel van de opleiding. Het Albeda College biedt studenten de kans om deze stage in het buitenland te lopen. Een stage in het buitenland is voor een student een meerwaarde bij sollicitaties en in de latere loopbaan. Na het afronden van een dergelijke stage, ontvangt de student de Europass, waarmee o.a. aangetoond wordt welke ervaring is opgedaan in het buitenland, hoe de vaardigheid is en welke leerdoelen zijn behaald. De pass is beschikbaar in alle Europese talen.

Ron Kooren, voorzitter college van bestuur reikte de Europass uit en had daarbij een heldere boodschap: “Ik ben trots op deze studenten! Ze hebben ervoor gekozen om over hun eigen grenzen heen te kijken. Zowel letterlijk als figuurlijk. Kiezen voor het tijdelijk leven en werken in een ander land waar een andere cultuur heerst en een andere taal gesproken wordt, getuigt van lef. Een buitenlandse stage-ervaring laat de student groeien in zelfredzaamheid, creativiteit en zelfstandigheid. Het Albeda College hecht waarde aan deze competenties en zet zich daarom in om buitenlandstages voor onze studenten mogelijk te maken. Het Internationale Stagebureau van onze school doet dit onder andere door de samenwerking met Erasmus Plus, een Europees subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport”.

Tijdens de uitreiking liet een aantal studenten aan de hand van een presentatie weten hoe zij hun stage hebben ervaren. Naast de Europass, ontving iedere student een verklaring van het Albeda College, die toegevoegd kan worden aan hun portfolio en vermeld kan worden op hun CV.


Noot voor de redactie (niet voor publicatie): voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Ineke Speijer, onderwijsleider internationalisering (i.speyer@albeda.nl of 06 445 102 93). 

Over het Albeda College:

Het Albeda College is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie. Met circa vijftig locaties en 120 opleidingen, waarvan sommige met meerdere uitstroomrichtingen en een aanbod van kortlopende cursussen en contractactiviteiten, zijn we een belangrijk opleidingsinstituut in de regio. Onderwijstrajecten worden samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en deelgemeenten ontwikkeld.