Rotterdam,
10
juni
2022
|
09:38
Europe/Amsterdam

Eerst zijn we mens, dan burger! (blog Simone Fredriksz)

Burgerschap is de laatste paar jaar vaak onderwerp van gesprek geweest. Het is een onderwerp waar veel meningen en wensen over bestaan. Wat mij bezighoudt is wat vinden jongeren nou zelf? Want voordat we burger zijn, zijn we mens en menselijkheid leer je niet uit een boekje. Burgerschap overigens ook niet. We doorleven het! We leven het samen. In alle schoonheid en lelijkheid. Medemenselijkheid staat dus bovenaan als we een betere samenleving wensen.

Mooi moment om nog een keer de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens | College voor de Rechten van de Mens (mensenrechten.nl) erbij te halen. Zo leert artikel 26. ons: “Het onderwijs zal gericht zijn op de volle ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid en op de versterking van de eerbied voor de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het zal het begrip, de verdraagzaamheid en de vriendschap onder alle naties, rassen of godsdienstige groepen bevorderen ….”.

Daar hebben we het te pakken! Ons onderwijs richt zich op de ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid. We gaan voor begrip, verdraagzaamheid en vriendschap.

Onderwijs speelt dus een belangrijke rol om jongeren te begeleiden op weg naar menselijkheid en burgerschap. Niet normerend of betuttelend, maar door de mini samenleving wat een klas is z’n werk te laten doen. Voorbeelden in overvloed om de dialoog aan te gaan: Maar hoe ga je om met elkaar? Wat zeggen we wel en wat niet? Welke waarden vinden we belangrijk, maar ook hoe vieren we het verschil? 1 vrouw en 8 mannen in de gemeenteraad van Rotterdam? Technologie tegen racisme in de Kuip, ja natuurlijk! Schending van privacy? Nee. Desinformatie en kritisch denken? Benzineprijzen torenhoog, maar toch laten we de auto niet staan? Wat is er nodig om een samenleving vorm te geven vanuit het “Samen” en onze menselijkheid. Juist nu meer dan ooit hard nodig.

Daar komt de superkracht van onze docenten bij kijken. Zij staan aan de frontlinie van een toekomstige maatschappij van WIJ samen i.p.v. ik tegen jou. Om het verschil te maken en altijd te kiezen voor de dialoog. De dialoog faciliteren tussen onze jongeren en de samenleving. Leren over elkaars standpunt. Respect hebben voor elkaars meningen. Eerst begrip, dan verdraagzaamheid. Ook met verschillende standpunten kunnen we vrienden zijn. Dat maakt ons mens.


Op 14 juni organiseert Albeda een ontmoeting tussen professionals in het Rotterdams onderwijs samen met Gemeente Rotterdam en Hogeschool Rotterdam. Ik kijk uit naar de samensmelting van verschillende onderwijsbloedgroepen. Samen op zoek naar het WIJ in burgerschap voor de stad. Wil je meer weten over het event kijk dan hier: https://onderwijs010.nl/agenda/conferentie-burgerschap-en-inclusie/