Rotterdam,
22
februari
2023
|
13:37
Europe/Amsterdam

Direct starten met Startup groot succes

Sage de Ruiter is 17 jaar en kreeg begin januari op het vmbo te horen dat er geen plek meer voor haar was op school. Sage zat in het 4de leerjaar en was de enige leerling bij haar opleiding. Via vrienden hoorde ze goede verhalen over de opleidingen van Albeda en heeft zich daarom aangemeld bij Albeda Startcollege. Sage werd uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij Startup, een nieuw project voor jongeren die uit zijn gevallen, om welke reden dan ook, en direct kunnen starten. De volgende dag kon Sage al starten op de Haastrechtstraat!

Noodzaak
Ingrid Wassink is de coördinator van Startup en vertelt over de noodzaak van Startup. “Bij het Startcollege werken we drempelloos, we mogen en willen niemand weigeren, dus dat betekent dat je moet faciliteren. We hebben daarom deze aanpak bedacht, jongeren melden zich aan, worden de volgende dag uitgenodigd en na het kennismakingsgesprek mogen ze de dag erop starten op de Haastrechtstraat. Het traject duurt maximaal tien weken, dan stromen ze door naar een entreeopleiding of ze gaan aan het werk. Dit is mogelijk omdat iedereen bij Albeda Startcollege op elk moment kan starten met een entree opleiding, de flexibele instroom! We werken samen met de Buzinezzclub, zij hebben een team van drie personen die de studenten dagelijks intensief begeleiden naast de gewone reguliere vakken.”

Buzinezzclub
Abdellah Essaoui van de Buzinezzclub is enthousiast over de aanpak van Albeda Startcollege. “Wij verzorgen lessen en training op een interactieve manier door middel van spelvormen en opdrachten. We focussen ons op de persoonlijke ontwikkeling en leren de studenten onder andere hoe je zo goed mogelijk om kan gaan met emoties. De studenten die niet meer naar school willen maar liever gaan werken, die helpen wij bij het vinden van een baan. De ene student is hier twee weken en de ander vijf weken maar maximaal tien weken. We hebben een student gehad die na één dag al is doorgestroomd naar een opleiding. Hij had nog geen stageplek en had hulp nodig bij het aanvragen van OV reisproduct, dat hebben wij in één dag geregeld, je moet de mogelijkheden zien en actie nemen. We hebben nu 50 studenten verdeeld over twee klassen. Ook studenten van Time Out en Rebounders kunnen bij ons starten, net als Anderstaligen, we hebben een brede aanpak, iedereen is bij ons welkom”

Aandacht
Aandacht is belangrijk voor deze jongeren, vaak hebben zij meervoudige problemen. Wij kunnen hen op diverse vlakken ondersteuning en hulp bieden. We gaan vaak even apart zitten met een student en vragen wat ze nog nodig hebben om hun doel te bereiken. We gaan uit van hun talent en proberen ze zo te motiveren en te prikkelen. We kijken natuurlijk ook naar arbeidsmarkt relevante opleidingen maar de student staat centraal, dat motiveert en daar haal je werkgeluk uit en je houdt het langer vol.”

Uitkomst
Ingrid geeft aan dat de animo groot is.” Veel jongeren zitten thuis dus de Startup is voor hen een uitkomst. Hoe langer je thuis zit hoe lastiger het wordt om weer te starten en gemotiveerd te blijven. We hebben veel voorwerk verricht, en zijn bij alle verwijzers langs geweest om hen te informeren. De veelzijdige en directe aanpak wordt op prijs gesteld. Zo hebben we een stagemakelaar die voor elke student een stageplaats zoekt. En we maken gebruik van fietscoaches bij verzuim. We melden bij de coördinator van B&O het verzuim, dit wordt doorgegeven aan de fietscoach en die gaat dan de volgende dag op huisbezoek voor een gesprek om ze te motiveren om weer aan te sluiten bij de lessen. Deze aanpak slaat erg aan. De studenten die klaar zijn met hun traject, willen niet weg, ze vinden het fijn bij ons, dat zegt wel wat.”

Sage gaat starten met een bbl opleiding entree Horeca en heeft een baan bij Verhage. “Ik ben blij dat ik zo snel kon starten en niet hoefde te wachten tot de reguliere opleiding zou beginnen. Ik heb reken- en taalles gehad, dat was wel pittig maar ik kreeg goede ondersteuning bij de les. Ik vind Startup een goede kans en mooi  dat ik hier terecht kon. De persoonlijke aandacht vind ik fijn.”