Rotterdam,
29
november
2021
|
12:35
Europe/Amsterdam

“De kracht van beeld bij het lesgeven, is enorm. Studenten komen meteen in de actiestand!”

Studenten van de opleidingen Pedagogisch medewerker, Onderwijsassistent, Kindprofessional en Sociaal werker krijgen dit schooljaar te maken met vernieuwend onderwijs. Er wordt meer gebruik gemaakt van (digitale) leertechnologieën en nieuwe werkvormen om onderwijs te geven. 

“Deze nieuwe manier van lesgeven wordt stap voor stap ingevoerd. Docenten worden getraind en experimenteren met de lessen om te ondervinden wat wel en niet werkt. Wij willen dat studenten beter gaan leren, samenwerken en de eigen regie pakken bij het volgen van hun opleiding. De beroepspraktijk staat daarbij altijd centraal”, vertelt Nissrine Haddouch, projectleider Leertechnologie en een van de expertdocenten.

Studenten in de actiestand

Nissrine legt uit hoe het leren met behulp van leertechnologie in z’n werk gaat: “We willen graag dat studenten vanaf de start van een lescyclus in de ‘actiestand’ staan. Enkele dagen voordat de les start, sturen we hen bijvoorbeeld een filmpje (beeldactie). In het filmpje leggen we uit waar de lessen over zullen gaan en wat er van hen wordt verwacht. Nissrine haar persoonlijke eyeopener? De kracht van beeld bij het geven van lessen, is enorm!”

Beginsituatie bepaalt leerdoelen

Nissrine benoemt een ander voorbeeld van leertechnologie: “Studenten van de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang moeten bijvoorbeeld de beroepstaken ‘Dag voorbereiden’ of ‘Ontvangst van het kind op de groep’ leren. Als docent wil ik weten hoe de student er op dat moment voor staat ten aanzien van deze beroepstaak. Daarom laat ik iedereen een vragenlijst invullen gekoppeld aan het platform waarmee wij werken. 

Vervolgens wordt via het platform de beginsituatie schematisch inzichtelijk. We zien dus meteen hoe zowel de student, als de gehele klas er voor staat. Op basis daarvan bepalen we gezamenlijk de leerdoelen. Deze leerdoelen nemen de studenten mee naar hun stage. Ook bespreken we hoe de studenten gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten.”

Samen de les maken

Nissrine vervolgt: “Deze manier van onderwijs geven biedt zoveel mogelijkheden. Studenten worden gestimuleerd om samen te werken en van elkaar te leren. Ook hebben zij zelf invloed op de invulling van de lessen. Dat blijkt heel zinvol. Laatst had ik drie thema’s in gedachten om te gaan behandelen in de les. Bij het bespreken ervan bleek dat de klas toch liever ook een ander thema wilde behandelen. Hierover hadden zij al les gehad, maar nog niet alles was al helemaal duidelijk. Daar kon ik nu meteen op inspringen!”.

Leren en experimenteren

De directie van Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk heeft ervoor gekozen om het werken met leertechnologie stap voor stap te implementeren. Nissrine: “We zijn nu echt aan het leren en experimenteren tegelijk. We doen impactonderzoek. Wat werkt wel en wat niet? Hoe kunnen we de lessen verrijken, zodat studenten zich steeds meer bewust zijn van hun kracht- en ontwikkelpunten? Welke vervolgstappen moeten we nemen? We nemen de tijd om het werken met leertechnologie ons eigen te maken en over te dragen aan andere docenten. Het begin is in ieder geval veelbelovend.”