Rotterdam,
05
februari
2021
|
15:36
Europe/Amsterdam

Albeda Zorgcollege en Lelie zorggroep ondertekenen intentieverklaring

Afgelopen donderdag 4 februari ondertekenden Aly Dassen, adjunct-directeur van Albeda Zorgcollege en Joost Zielstra, bestuursvoorzitter van Lelie zorggroep bij Korsakovcentrum Slingedael een intentieverklaring. Daarmee werd de bijzondere samenwerking tussen de onderwijs- en zorginstelling vastgelegd met een lerend doel en een werkend doel.

Werken is leren
Wat je dan krijgt is werken en leren, want werken is ook leren. Dat is het uitgangspunt van deze bijzondere samenwerking. Het jaar 2021 wordt een speciaal jaar. Een jaar wat voor Expertise Centrum Slingedael in het teken staat van academiseren, met als doel om officieel een ‘Doelgroep Expertise Centrum’ voor mensen met het syndroom van Korsakov te worden. Iets waar vele jaren van bouwen, soms drie stappen terug en dan weer twee vooruit, aan vooraf zijn gegaan.

Een bijzonder traject waarin de zorg voor patiënten met het syndroom van Korsakov de erkenning krijgt die het verdient. Een traject waarin er nog meer opschaling plaatsvindt in de kwaliteit van zorg die geleverd wordt aan patiënten.

Stagelopen bij Korsakovcentrum Slingedael
Dit jaar zal zich ook richten op het investeren in kennisontwikkeling en verspreiding hiervan. Vanaf deze maand starten daarom twaalf tweede- en derdejaars studenten van de opleidingen Verzorgende-IG, Verzorgende-IG & maatschappelijke zorg en Mbo-verpleegkundige hun stage bij Korsakovcentrum Slingedael. Een prachtige stageplek waar excellente zorg geleverd wordt in Slingedael op locatie Charloisse Lagedijk 951 in Rotterdam-Zuid. De studenten lopen hier minimaal een half jaar stage tot de zomer. Docenten van Albeda Zorgcollege begeleiden hen een gedeelte van de dag, maar het ‘werken is leren principe’ staat hier voorop. Er is dus genoeg ruimte voor de studenten om te leren en te ontwikkelen door het zelf ervaren en doen op deze afdeling.

Leerwerkplaats voor medewerkers
Door het starten van een leerwerkplaats wordt er ook gedacht aan de eigen medewerkers van het Korsakovcentrum Slingedael. Hierbij wordt er geïnvesteerd in opleidingen samen met het KKC (Korsakov Kenniscentrum) en wordt er een omgeving gecreëerd waar leren en ontwikkelen dagelijks plaatsvindt. Ook als medewerker blijf je zo betrokken in de leerstand: werken is leren.