Rotterdam,
28
juni
2021
|
16:13
Europe/Amsterdam

Albeda Travel & Leisure College en Roompot pakken door

Albeda en Roompot pakken door en gaan de komende vijf jaar de samenwerking intensiveren. Op 28 juni ondertekenden zij de officiële samenwerkingsovereenkomst daartoe. Binnenlands toerisme blijft in Nederland groeien. Ook gaat steeds meer van het gezinsbudget naar vrijetijdsactiviteiten. Deze toename vraagt om meer aanbod en goed opgeleide medewerkers. Een goede samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven is hierin essentieel.  

Albeda Travel & Leisure College in Rijnmond en Roompot sloegen de handen ineen om de opleiding en bijhorende stage- en werkplekken optimaal in te vullen. Studenten genieten zo van een leerzame en leuke stage met uitzicht op een interessante baan. Roompot en Albeda Travel & Leisure College wensen die samenwerking de komende 5 jaar te versterken. Dankzij de samenwerking krijgen eerste- en tweedejaars Leisure-studenten een stageplek in de speciaal voor hen ingerichte leerwerkplaats Albeda-Roompot. 

Leerwerkplaats met focus op kennis, ervaring en service

De leerwerkplaats Albeda-Roompot is een structurele leer- en werkomgeving. Een plaats waar het onderwijs en de praktijk samenkomen en waar de organisatie en begeleiding van vrijetijdsactiviteiten worden geïntegreerd. Een plek waar studenten vooral de aangeleerde theorie toepassen op opdrachten uit de beroepspraktijk en zo heel wat ervaring en kennis opdoen. De Albeda-opleiding Leisure & Hospitality wil studenten zo opleiden tot professionals met kwaliteiten als vakbekwaamheid, ondernemingszin en gastvrijheid. Voor Roompot zijn die talenten essentieel om gasten een leuke vakantie te kunnen geven.

Koppeling van onderwijs en praktijk

Dankzij de samenwerking zullen studenten werken aan opdrachten en projecten in het kader van vrijetijdsbesteding en gastvrijheid die Albeda Travel & Leisure College en Roompot samen ontwikkelen. De studenten zullen ook deel uitmaken van het Roompot team en als collega worden beschouwd, om op die manier zoveel mogelijk te leren. 

Veel stagiairs blijven ‘plakken’

Na de stage maken de studenten ook kans op een baan met doorgroeimogelijkheden bij Roompot, waar al veel oud-studenten van Albeda aan de slag zijn. In totaal zullen jaarlijks zo’n 30 studenten van Albeda stagelopen bij Roompot.