Rotterdam,
25
februari
2019
|
10:17
Europe/Amsterdam

Albeda-studenten in gesprek met wethouder Kasmi over ‘moeilijke’ thema’s

Op 22 februari gingen studenten van vier klassen van het Zorgcollege en het College Economie & Ondernemen in dialoog met onderwijswethouder Kasmi, medewerkers van de gemeente en LOKAAL, leden van de kenniskring burgerschap, docenten en leden van het college van bestuur van Albeda. Het debat vond plaats bij LantarenVenster in Rotterdam en was mede geïnitieerd door medewerkers van Stichting Turning Point en het project Ongehoord. Zij maakten een 10-delige documentaireserie over ‘moeilijke’ thema’s rondom uitsluiting en discriminatie en een bijbehorend lespakket dat kan worden ingezet in lessen burgerschap. Over deze thema’s gingen de aanwezigen ook vandaag met elkaar in gesprek. Het werd een mooie inhoudelijke ontmoeting, die zeker een vervolg zal krijgen.

Kernwaarden Albeda

Ron Kooren, voorzitter van het cvb van Albeda opende de bijeenkomst met de woorden dat Albeda vanuit de kernwaarden Persoonlijk, Ambitieus en Verantwoordelijk een podium wil bieden aan studenten om onder andere in burgerschapslessen het gesprek aan te gaan over uiteenlopende onderwerpen. Veel jongeren hebben ervaring met discriminatie of uitsluiting op basis van hun geloof, afkomst of cultuur. Zij voelen zich geen onderdeel van de maatschappij of zetten zich er zelfs tegen af. Albeda wil stimuleren dat jongeren stilstaan bij deze thema’s en hier in een veilige omgeving hun eigen mening over kunnen geven.

Be the change

Wethouder Kasmi benadrukte in zijn speech het belang van samen zijn, samen leven en het hebben van respect voor anderen. Natuurlijk zijn er verschillen en het is goed om deze te zien, maar ook te accepteren. In het debat gaf een studente aan dat zij burgerschap een heel belangrijk en nuttig vak vindt en dat het praten over deze onderwerpen haar leert om respect te hebben voor anderen en andersdenkenden. Bij de stelling of ze wel eens met uitsluiting te maken hadden gehad, antwoordden de meeste studenten bevestigend met een groene kaart. In de dialoog die hierop volgde gaf een aantal studenten aan dat de slachtofferrol geen oplossing biedt en dat je zelf een belangrijke schakel kan zijn in het tot stand brengen van verandering. Wethouder Kasmi citeerde de woorden van Ghandi: “Be the change you want to see in the world.”

Herdenken slachtoffers

Ook bij de stelling over het belang van het herdenken van slachtoffers waren de meeste kaarten van de studenten groen. Wel werd aangegeven dat de lespakketten over het thema wel te eenzijdig over de Tweede Wereldoorlog gingen. De studenten vonden dat er meer oog zou moeten zijn voor bijvoorbeeld slachtoffers uit het Midden-Oosten of de slavernij.

Gyzlene Kramer-Zeroual, programmamanager bij Albeda, gaf bij de afsluiting van de bijeenkomst aan dat Albeda een samenleving in het klein is, waar geëxperimenteerd mag worden en veilig mag worden geoefend met het debatteren over deze thema’s. Ze gaf aan in de toekomst meer van dergelijke kleinschalige bijeenkomsten binnen en buiten school te willen organiseren in het kader van burgerschapslessen. Dit leverde enthousiaste reacties op van de studenten.

Project Ongehoord en Stichting Turning Point

Bij Stichting Turning Point staat het aangaan van verbinding met de ander centraal. Met hun projecten houden ze een spiegel voor en zetten ze aan tot nadenken, proberen ze een brug te slaan en willen ze een kantelpunt creëren in hoe mensen en groepen zich tot elkaar verhouden. Hiermee bieden ze tegenwicht in tegenstellingen en zetten ze in op gelijkwaardigheid. Project Ongehoord zoekt bij thema’s als uitsluiting en discriminatie paralellen met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en maakt lessen die belangrijk zijn voor de huidige actualiteit en onrust in de samenleving.

Klik hier voor meer informatie over Project Ongehoord

Bekijk hier de foto’s van de bijeenkomst.