Rotterdam,
04
oktober
2019
|
11:35
Europe/Amsterdam

Albeda Startcollege ondertekent unieke samenwerkingsovereenkomst met Rijnmond Bouw

Maandag 7 oktober vindt om 11.00 uur bij Rijnmond Bouw, Nieuwsticht 10 in Schiedam, de ondertekening plaats van een uniek samenwerkingsverband van Albeda Startcollege en Rijnmond Bouw. Met deze samenwerking kunnen tientallen jongeren aan de slag met een entreeopleiding Assistent bouwen & wonen en hebben zij perspectief op een baan.

Deze samenwerking is geïnitieerd op grond van een structureel arbeidstekort in de bouwsector en het gegeven dat veel jongeren graag met hun handen willen werken. Als jongeren 16 jaar of ouder zijn en geen vmbo-diploma hebben gehaald, dan kunnen zij in een jaar tijd een entreeopleiding volgen, praktijkervaring opdoen en een mbo-diploma halen. Daarbij worden geen eisen gesteld aan een vooropleiding maar wordt uitgegaan van een positieve instelling, motivatie en de talenten van de jongeren.

Studenten krijgen binnen het samenwerkingsverband theoretische les zoals Nederlands, rekenen, loopbaan- en burgerschap en vaktheorie en zij doen betaald praktijkervaring op bij Rijnmond Bouw. Rijnmond Bouw heeft maar liefst 150 bedrijven in de bouwsector achter zich staan waarmee er een grootschalige mogelijkheid is ontstaan om de studenten praktijkervaring te kunnen laten opdoen in de richting van metselen, tegelzetten en timmeren. Bij goed functioneren is er een reëel perspectief op een baangarantie maar studenten kunnen er ook voor kiezen om door te stromen naar een opleiding op niveau 2.

 

Albeda

Albeda Startcollege is een mbo-college van Albeda. Albeda is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie. Met circa vijftig locaties en 120 opleidingen, waarvan sommige met meerdere uitstroomrichtingen en een aanbod van kortlopende cursussen en contractactiviteiten, zijn we een belangrijk opleidingsinstituut in de regio. Onderwijstrajecten worden samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en deelgemeenten ontwikkeld.