Rotterdam,
17
januari
2019
|
14:34
Europe/Amsterdam

Albeda start Practoraat leerwerkplaatsen

Op 16 januari was de feestelijke start van het Practoraat leerwerkplaatsen van Albeda. Practor dr. Ada ter Maten-Speksnijder hield haar practorale rede waarin zij haar visie, actuele vraagstukken en ambities van het Practoraat leerwerkplaatsen presenteerde.

Het Practoraat leerwerkplaatsen is een expertiseplatform waar onderzoek wordt gedaan naar vragen en uitdagingen die spelen binnen de Albeda leerwerkplaatsen. Doel is de onderwijspraktijk te ontwikkelen, te ondersteunen en te vernieuwen. Practoraten zijn een waardevolle nieuwe aanvulling in het mbo: onderzoek en onderwijs versterken elkaar door het onderzoek uit te voeren in de praktijk en de bevindingen direct naar de praktijk te vertalen. Naast het Practoraat rekenen is het Practoraat leerwerkplaatsen het tweede practoraat van Albeda.

Een leerwerkplaats is een innovatieve vorm van praktijkleren die het schoolse leren en het werkplekleren in één leeromgeving (de leerwerkplaats) met elkaar verbindt. Studenten worden door zowel docenten van de school als praktijkbegeleiders in een bedrijf (organisatie/instelling/onderneming) begeleid. De leerwerkplaats is een krachtige en dynamische leeromgeving waarin docenten, werkveld en studenten samen leren, coachen en onderwijs ontwerpen. Door het praktijkgerichte onderzoek vanuit het practoraat wordt stapsgewijs inzicht verkregen in de wijze waarop deze processen verlopen. Dit is belangrijk om de begeleiding van de docenten en praktijkbegeleiders zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het leerproces van de studenten, zodat leren en werken elkaar versterken.

Dr. Ada ter Maten-Speksnijder is aangesteld als practor, de hoofdonderzoeker in het practoraat. Ada is gepromoveerd onderzoeker en is naast haar practoraat bij Albeda onder andere werkzaam bij het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. Vanuit het Practoraat leerwerkplaatsen zal zij onderzoek doen naar het leerproces van de student, de begeleiding van docenten/praktijkbegeleiders en het ontwerp van de leerwerkplaats.

Albeda hecht veel belang aan onderzoek zoals dat plaatsvindt binnen het hbo, waar men spreekt van lectoraten. Het mbo is vooral op de praktijk gericht, waardoor we spreken over practoraten.

Het practoraat is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Rotterdam. De onderzoeksbevindingen worden door Albeda breed gedeeld met onderwijsinstellingen in Rotterdam en in de regio.

Albeda

Albeda is een interconfessioneel en intercultureel regionaal opleidingscentrum in Rotterdam en omgeving. Met kleinschalig, herkenbaar en aantrekkelijk onderwijs voor vakmanschap en burgerschap, vormgegeven in colleges. We bouwen samen met bedrijven aan een ondernemende school voor beroepsonderwijs in de stad en de regio. Daarbij werken we intensief samen met de onderwijsinstellingen in onze omgeving, zowel het toeleverend als het vervolgonderwijs.