Rotterdam,
18
november
2022
|
10:55
Europe/Amsterdam

Albeda ondertekent intentieverklaring ‘Gelijke Kansen door Cultuuronderwijs’

Op 2 november kwamen Rotterdamse culturele- en onderwijsinstellingen, besturen en beleidsmakers samen tijdens de manifestatie Gelijke Kansen door Cultuuronderwijs. Zij ondertekenden een intentieverklaring die zij overhandigden aan wethouder Onderwijs, Cultuur en Evenementen, Said Kasmi. Met het plaatsen van handtekeningen spraken de organisaties zich uit om gezamenlijk de schouders te zetten onder het vergroten van kansengelijkheid door zich in te zetten voor cultuuronderwijs.

Voor Albeda een belangrijke stap want zo zegt lid college van bestuur, Simone Fredriksz: “Grote maatschappelijke vraagstukken blijven zich aandienen. Dit vraagt om een open blik en durf om het onbekende te omarmen. Onze jongeren zijn de toekomst. Cultuuronderwijs helpt om anders te denken en te doen en bevordert gelijke kansen.” Ook Amanda van Woerden, directeur cluster Lifestyle, Sport & Entertainment benadrukt het belang van cultuuronderwiis. “Kritisch denken en verbeelden zijn twee essentiële vaardigheden waarop in onze samenleving steeds vaker een beroep wordt gedaan. Een traditionele manier van denken en doen, werken niet meer. Bij het ontwikkelen van kritisch en anders denken en werken, het kunnen verbeelden en dit vertalen in bijvoorbeeld de dialoog is cultuuronderwijs van grote waarde. Met het ondertekenen van deze intentieverklaring onderschrijft Albeda dit belang en zetten we ons met cultuuronderwijs in voor gelijke kansen voor iedereen”.

De manifestatie werd georganiseerd door KCR. KCR wil zoveel mogelijk Rotterdamse kinderen en jongeren vertrouwd maken met kunst en cultuur. Directeur Liesbeth: "Om recht te doen aan kansengelijkheid door cultuuronderwijs moeten er vele (culturele) verhalen worden verteld, in verhalen waarin iedereen zichzelf kan herkennen. Als je je eigen identiteit als inhoud hebt, als je weet wie je bent en waar je vandaan komt, dan kun je jezelf pas verbinden met anderen.”

Klik hier voor de aftermovie van de manifestatie.

Het manifest ‘Gelijke kansen door cultuuronderwijs’ is onderdeel van de strategische programma’s van Albeda. Voor meer informatie over deze programma’s kun je contact opnemen met Gyzlene Kramer-Zeroual | programmadirecteur Strategie en Gelijke kansen | [email protected] ​​​​​​​

NB: De intentieverklaring is naast Albeda getekend door Stichting BOORSiporCVO Rotterdam (Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving)LMC Voortgezet OnderwijsAlbeda CollegeZadkineBibliotheek RotterdamChabot Museumde DoelenJeugdtheater HofpleinMaas theater en dans | Maaspodium, Stichting Punt 5, Scapino Ballet RotterdamSKVRTheater RotterdamTheater ZuidpleinVilla Zebra, Watch That Sound, CBK RotterdamCircus Rotjeknor, De Nieuwe Lichting, HipHop in je smoel (HIJS), LantarenVensterPassionate BulkboekXclusiv CompanyMariniersmuseum