Rotterdam,
09
november
2021
|
16:48
Europe/Amsterdam

Albeda en UN1EK openen nieuwe leerwerkplaats bij Kindcentrum De Ark in Vlaardingen

Studenten zo opleiden dat ze eigenaarschap over hun onderwijs ervaren én zich al vanaf de start van hun opleiding professional voelen. En dan ook nog eens met een nieuwe opleiding die bijdraagt aan de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC) in de regio Rijnmond. Met deze insteek openden Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk en UN1EK Onderwijs en Opvang op 8 november een nieuwe leerwerkplaats bij Kindcentrum De Ark in Vlaardingen.

Combi-opleiding Kindprofessional

Vanaf volgende week gaan eerstejaars studenten hier de combi-opleiding Kindprofessional volgen, die zowel opleidt voor het diploma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker als Onderwijsassistent. Noortje Smit, directeur van Kindcentrum De Ark: “Omdat wij zowel kinderopvang als basisonderwijs bieden voor kinderen van 0-13 jaar hebben wij een mooie opleidingsplek voor deze studenten”. Onderwijsleider van Albeda Korine Gilijamse beaamt dit: “Kindcentrum De Ark is een bijzondere locatie, die zich onderscheidt op het gebied van passend onderwijs en samenwerking tussen opvang en onderwijs. Studenten leren zo al tijdens hun opleiding het belang van een doorlopende leerlijn van kinderopvang naar onderwijs, een belangrijke werkwijze om kansenongelijkheid tegen te gaan.” 

Ieder kind heeft het recht om erbij te horen

De studenten Kindprofessional gaan vanaf 16 november twee dagen stage lopen bij Kindcentrum De Ark. De helft van de studenten begint in de opvang of peuterspeelzaal, de andere helft van de studenten gaat eerst stagelopen in een onderwijsgroep. Het is de bedoeling dat de studenten aan het einde van hun opleiding flexibel ingezet kunnen worden voor beide werksoorten. Docenten van Albeda, Lois Ripmeester en Nissrine Haddouch, geven één dag per week les aan de klas bij Kindcentrum De Ark. Op deze dag kunnen zij goed aansluiten bij de dagelijkse praktijk in een kindcentrum. Noortje Smit: “Het was heel fijn om vandaag kennis te maken met de studenten. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij het hier naar hun zin gaan krijgen en dat zij onze missie ‘Ieder kind heeft het recht om erbij te horen’ gaan delen.” Korine Gilijamse vult nog aan: “Het is bijzonder dat UN1EK onze studenten tijdens deze onzekere periode met personeelstekorten en corona toch deze mooie kans wil bieden. Ook vandaag was het, ondanks een versobering van het feestje wegens de coronamaatregelen, een bijzonder moment.” 

Meer informatie:

Meer informatie over Kindcentrum De Ark en de opleiding Kindprofessional van Albeda is te vinden op de volgende websites:
Opleiding Kindprofessional bij Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk 

Kindcentrum De Ark in Vlaardingen (onderdeel van UN1EK)

Op maandag 15 november is er nóg een feestelijke opening! Dit keer van een leerwerkplaats bij IKC Ambacht. Meer informatie volgt later.