Rotterdam,
16
november
2016
|
10:59
Europe/Amsterdam

Albeda College en De Nieuwe Kans tekenen samenwerkingsovereenkomst

Albeda College en De Nieuwe Kans tekenen samenwerkingsovereenkomst om onderwijs aan kwetsbare jongeren beter te combineren met aanpak voor gedragsverandering

 

 

Vandaag hebben het Albeda College en De Nieuwe Kans officieel de handen ineen geslagen om de begeleiding te verbeteren van jongeren zonder diploma naar een mbo-opleiding of werk. Ron Kooren (voorzitter van het college van bestuur van het Albeda College) en Piet Boekhoud (algemeen directeur van De Nieuwe Kans) tekenden hiertoe een samenwerkingsovereenkomst. De Nieuwe Kans biedt dagbehandeling voor jongeren die actief willen werken aan het veranderen en verbeteren van hun leven. Door de samenwerking met het Albeda kan gemakkelijker gewerkt worden aan de voorbereiding om weer naar een reguliere opleiding door te stromen. Aan de andere kant kunnen door de samenwerking studenten van het Albeda, die (tijdelijk) niet de reguliere opleiding kunnen volgen, toch onderwijs krijgen, gecombineerd met een aanpak die leidt tot (blijvende) gedragsverandering.

Hele groep bij ondertekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotterdam kent nog steeds een groot aantal jongeren met grote (meervoudige) problemen. Het bieden van kansen aan deze groep jongeren blijft volgens het Albeda College en De Nieuwe Kans van groot belang, ook wanneer zij zware gedragsproblemen vertonen. De Nieuwe Kans heeft de afgelopen jaren een succesvolle methodiek ontwikkeld waarbij zij deze jongeren middels een ‘uitstroom traject richting werk’ naar een baan worden geleid. Ook blijkt de aangeboden module ‘Gezond werken, denken en handelen’ goed te werken voor deze doelgroep. Deze module zou ook goed kunnen werken voor studenten van het Albeda Startcollege. Het Startcollege is er voor studenten vanaf 16 jaar die geen vmbo-diploma hebben, maar wel graag een vak willen leren, werkervaring op willen doen en een diploma willen halen. Ze volgen een entreeopleiding op mbo-niveau 1 en kunnen na één jaar doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2 of de arbeidsmarkt. Ook het Startcollege heeft veel ervaring met gedragsproblematiek.

Doelen samenwerking

  1. Het gezamenlijk ontwikkelen van een uitstroomroute naar onderwijs voor jongeren bij De Nieuwe Kans. Op deze wijze zijn zij niet alleen voorbereid op het volgen van onderwijs, het opnieuw studeren, maar worden zij ook voorbereid op de cultuur, de regels en de omgangsnormen binnen het onderwijs.
  1. Expertise bundelen om studenten niveau 1 (entreeopleidingen) en niveau 2, die (tijdelijk) niet de reguliere opleiding kunnen volgen, onderwijs te bieden gecombineerd met een aanpak die leidt tot (blijvende) gedragsverandering. Met als uiteindelijk doel het behalen van een diploma, met een reële kans voor plaatsing op de arbeidsmarkt.

Over het Albeda College:

Het Albeda College is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie. Met circa vijftig locaties en 120 opleidingen, waarvan sommige met meerdere uitstroomrichtingen en een aanbod van kortlopende cursussen en contractactiviteiten, zijn we een belangrijk opleidingsinstituut in de regio. Onderwijstrajecten worden samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en deelgemeenten ontwikkeld.

Over De Nieuwe Kans:

Stichting De Nieuwe Kans wil bevorderen dat kwetsbare jonge mannen in de leeftijd van 18 tot 27 jaar kunnen deelnemen aan het sociale, economische leven, zonder daarbij iemand uit te sluiten. De Nieuwe Kans biedt een methodische interventie op het denken en gedrag van deze jonge mannen met als doel om tot een transformatie van de persoonlijkheid te komen.