Rotterdam,
09
december
2019
|
11:05
Europe/Amsterdam

De Rotterdamse Plus

Aandacht werkt aanstekelijk

Over een paar maanden studeren de eerste studenten af die binnen de opleiding Dienstverlening zorg & welzijn de module De Rotterdamse Plus volgden. Helpenden die dankzij nauwe samenwerking tussen onderwijs en praktijk weten waarom echte aandacht voor ouderen zo belangrijk is én hoe ze dit kunnen geven. José van Opstal, Mirjam van Dijk en Dineke Gielesen van het ontwikkelteam De Rotterdamse Plus, vertellen.

‘Dek je snel even de tafel? Of betrek je ouderen bij het tafeldekken en zorg je voor een gezellige sfeer?’ Mirjam van Dijk, docent bij Zadkine, legt uit hoe helpenden het verschil kunnen maken in de ouderenzorg. ‘Die echte aandacht die je als helpende kunt geven, ook door bijvoorbeeld gewoon even bij mensen aan tafel te gaan zitten. Dat is “de plus” die we onze studenten via de module De Rotterdamse Plus leren om te geven’, vult José van Opstal, docente Albeda Zorgcollege, aan. Dineke Gielesen, programmacoördinator bij de Laurens Academie: ‘Het is vaak een “ó-já!-ervaring” voor studenten: het zit echt in de kleine dingen.’

Ontwikkelteam
Mirjam, José en Dineke zijn drie van de dertien leden van het ontwikkelteam De Rotterdamse Plus. Het team bestaat uit deskundigen van Albeda Zorgcollege, Zadkine, Laurens, Humanitas, Lelie Zorggroep, Middin en Aafje en houdt zich sinds anderhalf jaar bezig met de (door)ontwikkeling van de module De Rotterdamse Plus (zie onder). Kijken over de muren van de eigen organisaties en nauwe samenwerking tussen praktijk en onderwijs staan daarbij centraal.

Bekwaam
De cliënt centraal stellen, dat is toch niet nieuw? ‘Zeker niet’, benadrukken de dames. Mirjam: ‘Wat de module De Rotterdamse Plus anders maakt, is de manier die we als onderwijs- en zorginstellingen samen gevonden hebben om onze studenten hierin écht bekwaam maken.’ ‘De Rotterdamse Plus draait om bewustwording, verdieping en de kracht van herhaling’, legt José uit. ‘De rode draad zijn vier kernwaarden: bejegening, samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers, zorg, en omgaan met onbegrepen gedrag.’ Dineke: ‘Die kernwaarden uit de praktijk komen tijdens de hele opleiding terug in de lessen en tijdens de twee stages.’ José: ‘Dat bouwen we op. In eerste instantie laten we studenten naar zichzelf kijken: hoe ziet je eigen sociale netwerk eruit, hoe wil jij zelf behandeld worden door anderen? Daarna laten we hen de link naar de cliënt maken en in de laatste fase van de module stellen we de cliënt centraal.’ Dineke: ‘Daardoor leren ze, bijvoorbeeld bij moeilijk en onbegrepen gedrag, zich in te leven in de mens achter de situatie of het gedrag. Ook zien ze daardoor beter in dat mantelzorgers geen mensen zijn die in de weg lopen, maar mensen met wie je samenwerkt.’

Olievlek
Dineke: ‘Mooi is dat de studenten, hoewel ze dat vaak zelf niet door hebben, met hun aanpak direct de praktijk beïnvloeden. Een van de werkbegeleiders vertelde me bijvoorbeeld dat ze dankzij de opdracht van de student de bewoner echt heeft leren kennen. Aandacht hebben voor je cliënten werkt aanstekelijk, je ziet wat dat betreft echt een olievlek ontstaan.

Aanwas personeel
José: ‘De studenten profiteren van de goede samenwerking tussen onderwijs en praktijk, en wij ook.’ Mirjam: ‘Wij zijn echt een team geworden met Albeda en de praktijk.’ Dineke: ‘We hebben met elkaar een kwaliteitsslag weten te maken en gezorgd voor aanwas van personeel in de ouderenzorg. Een deel van de studenten gaat in februari aan het werk op hun voormalige stageplek en een deel stroomt door naar de opleiding niveau 3. Dat is mooi, want we kunnen deze mensen hard gebruiken in de zorg.’

De Rotterdamse Plus
De Rotterdamse Plus is een initiatief dat voorkomt uit het thema mbo-2 in het Zorgpact Rotterdam. Binnen dit thema werd aandacht gevraagd voor de rol die helpenden, die steeds meer werden wegbezuinigd, konden spelen bij het welzijn van ouderen. De module Rotterdamse Plus ging september 2018 van start, sindsdien zijn er twee nieuwe lichtingen bij gekomen. Het ontwikkelteam houdt zich momenteel bezig met de totstandkoming van een digitaal platform waar studenten straks terecht kunnen voor verdieping en onder meer hun opdrachten kunnen inleveren.

Het ontwikkelteam De Rotterdamse Plus (van bovenaf en v.l.n.r.: José van Opstal (Albeda Zorgcollege), Jette Kleibergen (Zadkine), Hanneke Slobbe (Aafje), Mirjam van Dijk (Zadkine), Dineke Gielesen (Laurens), Nienke Paulissen-Spruit (Albeda Zorgcollege), Fiona van Dongen (Albeda Zorgcollege), Robert Bookelaar (Albeda Zorgcollege), Christel Kranenburg (Albeda Zorgcollege).