Move Your Skills

Rabobank logoMove Your Skills is één van de leerwerkplaatsen van Albeda College Economie & Ondernemen. Deze co-productie van Albeda en Rabobank Rotterdam heeft als uitgangspunt om de school letterlijk in de praktijk te plaatsen en de praktijk in de school te brengen. 

Dit geven wij vorm door:

  • Het uitzetten van opdrachten van ondernemers bij onze studenten. Hiermee maken studenten op een andere manier kennis met de praktijk en het geeft ze inzicht in de vereiste competenties.

  • Het aanbieden van workshops & presentaties die gegeven worden door het bedrijfsleven. Deze workshops dienen als aanvulling op het lesprogramma om ondernemende vaardigheden bij studenten te bevorderen en hen meer inzicht te geven in de mogelijkheden in het beroepenveld.

  • Tot slot door een stagemogelijkheid te bieden bij Move Your Skills.

Waarom Move Your Skills?
De arbeidsmarkt vraagt om capabele, ondernemende mensen die flexibel kunnen omgaan met de ontwikkelingen die elkaar in hoog tempo opvolgen. Move Your Skills levert een bijdrage aan het voorbereiden van studenten voor hun toekomstige plek in de maatschappij. Als werknemer in een bedrijf of als ondernemer.