Thuisbegeleider

Kun jij zelfstandig werken en sta je stevig in je schoenen? Wil jij kwetsbare mensen ondersteunen door middel van individuele coaching op het gebied van persoonlijke verzorging, wonen, huishouden, opvoeding of dagbesteding? Hou je van uitdagingen en wil je echt iets voor anderen betekenen? Dan is de opleiding Thuisbegeleider echt iets voor jou!

Heb je al ervaring (en diploma's) in de sector zorg of welzijn dan kun je dit traject misschien ook verkort doen. Lees hierover meer onderaan bij 'meer info over deze opleiding'.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

In deze opleiding ben je het grootste deel van de week op school. Daarnaast ga je in de praktijk aan de slag in je stage.

De opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en een aantal keuzedelen.

In het basisdeel leer je hoe je met een ‘cliënt’ een plan maakt hoe je hem of haar kunt helpen. Je leert hoe je iemand kunt begeleiden bij zijn of haar persoonlijke verzorging, zelfstandig wonen, het huishouden of het invullen van een dagbesteding. Ook leer je hoe je moet omgaan met crisissituaties, hoe je moet overleggen met  verschillende betrokkenen en hoe je kunt werken aan je eigen professionaliteit.

In het profieldeel leer je hoe je cliënten kunt ondersteunen bij psychische of maatschappelijke problemen. Ook leer je ouders te begeleiden die moeilijkheden hebben bij de opvoeding. Je leert hoe je samen met de cliënt kunt kijken wie er bij zijn of haar ondersteuning een rol kunnen spelen (bijvoorbeeld familie of vrienden). Je leert hoe je contacten onderhoudt met het netwerk van de cliënt en met contacten binnen en buiten de organisatie waar je voor werkt.

Bij de keuzedelen kun je je kennis verbreden of verdiepen op een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld het begeleiden van mensen met niet-aangeboren hersenletsel of hoe je jezelf ondernemend kunt opstellen in je werk. Een keuzedeel vergroot de arbeidsmarktkansen of vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Naast beroepsgerichte lessen  krijg je de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Met je studieloopbaanbegeleider (slb'er) praat je over je voortgang en eventuele problemen.

Je start in het basisjaar van de opleiding Maatschappelijke zorg. Tijdens het eerste jaar ervaar je wat het beste bij je past. Alle uitstroomrichtingen leiden op tot een beroep in de maatschappelijke zorg. Dat kan betekenen dat je in het tweede leerjaar op een andere locatie je lessen gaat volgen.

De locaties zijn:

Verkort traject
Welzijnswerkers, medewerkers in de zorg of maatschappelijke zorg die een deel van de opleiding eerder hebben gedaan en daar bewijzen van hebben kunnen mogelijk een verkorte opleiding volgen. Dit geldt ook voor studenten met afgebroken opleiding binnen SPW 3&4, VIG, VIG/MZ, MZ 3&4.
Je kunt dan instromen in het eerste, tweede of derde leerjaar. Met die bewijzen kan je vrijstelling krijgen op onderwijs, zodat je bepaalde vakken of onderdelen niet hoeft te volgen. Je moet wel alle examens doen. De duur en de kosten van je opleiding zijn afhankelijk van het aantal vrijstellingen dat je krijgt.

Sluit

Wat kan hiermee worden

Wat kan hiermee worden

Een thuisbegeleider kan bijvoorbeeld aan de slag als zelfstandige of in dienst bij:

 • Welzijnsinstellingen;
 • Justitiële instellingen; 
 • De maatschappelijke opvang.

Als thuisbegeleider werk je altijd bij de cliënt thuis.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.
Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben

Welke vaardigheden moet je hebben

Als thuisbegeleider speel je een grote rol in het leven van de cliënten die je begeleidt. Het is vooral belangrijk dat je je goed kunt inleven in deze mensen en dat je je bij hen betrokken voelt. Om hen goed te kunnen begeleiden moet je heel goed kunnen luisteren, betrouwbaar zijn en goed kunnen samenwerken.

In deze werkomgeving functioneer je het beste als je flexibel bent, je grenzen goed kunt bewaken en overeind blijft in conflictsituaties. Ook moet je duidelijk kunnen zijn en voor jezelf kunnen opkomen. In lastige situaties kun jij degene zijn die snel oplossingen bedenkt en die kunt verantwoorden.

Verder is het belangrijk dat je er netjes uitziet, dat je goed kunt plannen en organiseren en dat je informatie over de cliënten goed begrijpt zodat je hen, je collega's of andere betrokkenen advies kunt geven. Daarbij is het nodig dat je je mondeling en schriftelijk goed kunt uitdrukken.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het lesgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2021/2022.

Kosten bol jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen lesgeld.

Kosten bol ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het lesgeld € 608,- (in plaats van € 1216,-).
Het ministerie van Onderwijs (OCW) heeft vanwege de coronacrisis het lesgeld voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig met 50% verlaagd. 

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
In het eerste leerjaar betaal je ongeveer 240 euro voor boeken en licenties.
Voor de gehele opleiding zijn de kosten ongeveer 685 euro.

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen variëren van 33 euro tot 40 euro per keuzedeel.

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
  je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Intake
​Tijdens het eerste intakegesprek ontvang je informatie over de vorm, inhoud en planning van de verplichte intakeactiviteiten.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven

Leerwerk- en stagebedrijven

Je moet voor deze opleiding stage lopen bij een SBB-erkend leerbedrijf. Voor informatie over erkende leerbedrijven kun je kijken op stagemarkt.nl.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Je kunt met dit diploma doorstromen naar:

 • een opleiding op hbo-niveau
 • een associate degree traject (Ad). Het Ad-traject is een 2-jarige hbo-opleiding met een wettelijk erkend diploma.
Sluit

Ik zoek net even iets anders

Ik zoek net even iets anders

Zoek je eigenlijk net iets anders? Dan past een van de volgende opleidingen misschien bij jou:

Sluit

Aanmelden

Crebo
23181
Niveau
4
Traject
bol
Duur bol
3 jaar
Startmoment(en)
februari 2022, augustus 2022