Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg

Vind je het een uitdaging om mensen met een beperking op een motiverende wijze te ondersteunen? Heb je een goed inlevingsvermogen, ben je zorgzaam, sociaal, zelfstandig en kun je handelen in snel wisselende en onverwachte omstandigheden? Ben jij degene die ervoor zorgt dat mensen met een beperking zo prettig en zelfstandig mogelijk kunnen leven? Dan is de opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg echt iets voor jou!

Heb je al ervaring (en diploma's) in de sector zorg of welzijn dan kun je dit traject misschien ook verkort doen. Lees hierover meer onderaan bij 'meer info over deze opleiding'.

Meer info over de opleiding

Meer info over de opleiding

In deze opleiding werk je drie à vier dagen per week in de beroepspraktijk en krijg je één dag in de week lessen op school ter ondersteuning. De opleiding bestaat uit een basisdeel, een profieldeel en een aantal keuzedelen.

In het basisdeel leer je hoe je met een ‘cliënt’ een plan maakt  hoe je hem of haar kunt helpen. Je leert hoe je iemand kunt begeleiden bij zijn of haar persoonlijke verzorging, zelfstandig wonen, het huishouden of het invullen van een dagbesteding.
Ook leer je hoe je moet omgaan met crisissituaties, hoe je moet overleggen met verschillende betrokkenen en hoe je kunt werken aan je eigen professionaliteit.

In het profieldeel krijg je lessen over hoe je cliënten (bijvoorbeeld mensen met het syndroom van Down)  motiveert en ondersteunt bij diverse activiteiten en hoe je familieleden hierover informeert of adviseert. Ook leer je hoe je verpleegkundige zorg geeft, bijvoorbeeld hoe je medicijnen controleert of hoe je eerste hulp geeft als iemand zich verslikt of verwondt.

Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg voer je coördinerende taken uit en begeleid je nieuwe collega's, stagiaires en/of vrijwilligers.

Bij de keuzedelen kun je je kennis verbreden of verdiepen op een aantal onderwerpen, bijvoorbeeld werken in de wijk of zorginnovaties en technologie. Een keuzedeel vergroot de arbeidsmarktkansen of vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
Naast beroepsgerichte lessen krijg de de vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan & burgerschap. Met je studieloopbaanbegeleider (slb'er) praat je over je voortgang en eventuele problemen.

Klik hier voor meer informatie over het reguliere traject.

Verkort traject
Klik hier voor meer informatie over het verkorte traject.

Maatwerktraject
In samenwerking met Ipse de Bruggen bieden we het maatwerktraject Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg aan. Dit betreft medewerkers van Ipse de Bruggen, die zich verder willen professionaliseren.

Sluit

Wat kan ik hiermee worden

Wat kan ik hiermee worden

Als persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg kun je bijvoorbeeld aan de slag als:

 • Persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg (in een instelling, woongroep etc.);
 • Begeleider in de thuiszorg;
 • Activiteitenbegeleider.
Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Je kunt met een middenkaderopleiding (niveau 4) starten als je een van volgende vooropleidingen hebt:

 • diploma vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde leerweg, theoretische leerweg of gelijkwaardig;
 • diploma mbo niveau 2 (basisberoepsopleiding);
 • diploma mbo niveau 3 (vakopleiding);
 • overgangsbewijs van 3 havo / vwo naar leerjaar 4;
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Om een bbl-opleiding te kunnen volgen, heb je een arbeidsovereenkomst/bpv-overeenkomst nodig met een erkend leerbedrijf. De werkzaamheden die je bij dat leerbedrijf kunt doen, moeten overeenkomen met het niveau en de inhoud van de opleiding. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een erkend leerbedrijf. Een overzicht van erkende leerbedrijven vind je op  www.leerbanenmarkt.nl.

Sluit

Welke vaardigheden moet je hebben

Welke vaardigheden moet je hebben

Als persoonlijk begeleider in de gehandicaptenzorg speel je een grote rol in het leven van mensen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking. Het is vooral belangrijk dat je je goed kunt inleven in deze mensen en dat je je bij hen betrokken voelt. Om hen goed te kunnen begeleiden moet je heel goed kunnen luisteren, betrouwbaar zijn en goed kunnen samenwerken.

In deze werkomgeving functioneer je het beste als je flexibel bent, je grenzen goed kunt bewaken en overeind blijft in conflictsituaties. Ook moet je duidelijk kunnen zijn en voor jezelf kunnen opkomen. In lastige situaties kun jij degene zijn die snel oplossingen bedenkt en die kunt verantwoorden.

Verder is het belangrijk dat je er netjes uitziet, dat je goed kunt plannen en organiseren en dat je informatie over de cliënten goed begrijpt zodat je hen, je collega's of andere betrokkenen advies kunt geven. Daarbij is het nodig dat je je mondeling en schriftelijk goed kunt uitdrukken.

Sluit

Opleidingskosten

Opleidingskosten

De kosten voor de opleiding hangen af van je leeftijd. Jaarlijks stelt de minister van Onderwijs het cursusgeld bij. Onderstaande bedragen gelden voor het studiejaar 2021/2022.

Kosten bbl jonger dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) jonger dan 18 jaar? Dan betaal je geen cursusgeld.

Kosten bbl ouder dan 18 jaar
Ben je aan het begin van het studiejaar (1 augustus) 18 jaar of ouder? Dan is het cursusgeld € 306,- (in plaats van € 612,-).
Het ministerie van Onderwijs (OCW) heeft vanwege de coronacrisis het lesgeld voor het studiejaar 2021-2022 eenmalig met 50% verlaagd. 

Meer informatie over de hoogte van het lesgeld vind je op rijksoverheid.nl.

Overige verplichte kosten
Voor leermiddelen zijn de kosten ongeveer 700 euro voor de hele opleiding, waarvan bij de start van de opleiding het grootste deel (ongeveer 500 euro) al betaald wordt.

Binnen de opleiding volg je ook een aantal keuzedelen. De kosten voor de leermiddelen van de keuzedelen variëren van 33 euro tot 40 euro per keuzedeel.

Op de pagina 'uitleg over de opleidingskosten' vind je een uitgebreide uitleg over de verschillende kosten en een eventuele tegemoetkoming in de opleidingskosten.

 

Sluit

Aanmeldprocedure

Aanmeldprocedure

Na je aanmelding ontvang je een uitnodiging voor de intake. Je bent verplicht om hieraan mee te doen. Het is voor het toesturen van de uitnodiging belangrijk dat je het goede e-mailadres en het goede postadres hebt doorgegeven bij je aanmelding. Als je niet kunt komen, meld je je af. Als je wilt kun je bij jouw aanmelding ook een tweede voorkeur opgeven.

Je hebt recht op toelating tot deze opleiding als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je meldt je uiterlijk 1 april aan;
  je voldoet aan de wettelijke toelatingseisen;
 • je neemt deel aan de verplichte intake-activiteit(en).

Ook als je je na 1 april aanmeldt, wordt jouw aanmelding zo snel mogelijk verwerkt. En ook dan word je uitgenodigd voor een intake. Het verschil is dat je geen automatisch toelatingsrecht meer hebt op de opleiding van jouw keuze. Albeda doet haar best om je toch te plaatsen bij de opleiding van jouw keuze. Als je daar niet geplaatst kunt worden, kijken we in overleg welke andere opleiding bij je past.

Denk je dat deze bbl-opleiding iets voor jou is? Om je te kunnen aanmelden moet je een leerarbeidsovereenkomst sluiten met een werkgever die geregistreerd staat als erkend SBB-leerbedrijf. Die organisatie meldt jou dan aan bij Albeda Zorgcollege in Rotterdam.

Intake
​Tijdens het eerste intakegesprek ontvang je informatie over de vorm, inhoud en planning van de verplichte intakeactiviteiten.

Sluit

Leerwerk- en stagebedrijven:

Leerwerk- en stagebedrijven:

Om je aan te kunnen melden voor deze bbl-opleiding moet je werken bij een werkgever die geregistreerd staat als erkend SBB-leerbedrijf.

Sluit

Vervolgopleidingen

Vervolgopleidingen

Je kunt met dit diploma doorstromen naar:

 • Een opleiding op hbo-niveau;
 • Een associate degree traject (Ad). Het Ad-traject is een 2-jarig hbo-opleiding met een wettelijk erkend diploma;
 • Verzorgende-IG (verkort bbl-traject).
Sluit

Aanmelden

Crebo
25477
Niveau
4
Traject
bbl
Duur bbl
verkort 1-1,5 jaar of regulier 3 jaar
Startmoment(en)
februari 2022, augustus 2022