De cardiologische zorgvrager

Bent u een verpleegkundige die binnen uw beroepsuitoefening in staat moet zijn zorg te verlenen aan zorgvragers met een cardiologische aandoening? Dan is deze scholing voor u bedoeld.

Inhoud

Inhoud

Onderwerpen die worden behandeld:

 • anatomie en fysiologie van het hart
 • hartritme- en geleidingsstoornissen
 • het normale 12 afleidingen ECG en infarctherkenning
 • onderzoeken
 • acuut coronair syndroom
 • farmacologie
 • hartfalen
 • pacemakers

Doel

Doel

Actualisering, verbreding en verdieping van kennis en inzicht omtrent de zorgvrager met een cardiologische aandoening, betreffende:

 • oorzaken
 • symptomen
 • gevolgen
 • onderzoek
 • behandeling
 • verpleging en verzorging

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Verpleegkundigen die binnen hun beroepsuitoefening zorg verlenen aan zorgvragers met een cardiologische aandoening.

Praktische info

Praktische info

De cardiologie scholing bestaat uit 10 dagdelen van 3 uur. Elk dagdeel dient voorbereid te worden met een voorbereidende opdracht. Afhankelijk van de al aanwezige kennis en ervaring, wordt de voorbereidingstijd geschat op ongeveer 2 uur per dagdeel.

De scholing wordt afgesloten met een schriftelijke toets.

Maximum aantal deelnemers: 24
Bij  overschrijding van het maximum aantal deelnemers wordt er met een wachtlijst/reservelijst gewerkt.

Lesdata

Lesdata

Najaar 2020 - De scholing voor het najaar is vol. Inschrijven kan nog wel voor de scholing in het voorjaar van 2021.

03-09-2020, 10-09-2020, 17-09-2020, 24-09-2020, 01-10-2020, 08-10-2020, 15-10-2020, 29-10-2020, 05-11-2020, 12-11-2020

Lestijd
19.00 – 22.00 uur

Voorjaar 2021
Data worden z.s.m. bekend gemaakt.

Certificering

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt bij volledige deelname aan de scholing en het behalen van een voldoende voor de afsluitende toets.

Deze scholing is opgenomen in het kwaliteitsregister van de V&VN.

Aanmelden

Duur
10 dagdelen van 3 uur
Kosten
€1237,- (prijspeil 2020)
Startmoment(en)
voorjaar 2021