Algemene chirurgie

Bent u een verpleegkundige die binnen uw beroepsuitoefening in staat moet zijn zorg te verlenen aan patiënten die een operatie moeten ondergaan? Dan is deze scholing voor u bedoeld.

Inhoud

Inhoud

Onderwerpen die tijdens deze bijscholing worden behandeld:

 • onderzoeken/diagnostiek
 • vitale functies en shock
 • spinale en epidurale pijnbestrijding
 • diverse operatie technieken
 • stomazorg
 • faecale incontinentie
 • voeding en ondervoeding
 • klinisch redeneren

Doel

Doel

Actualisering, verbreding en verdieping van kennis en inzicht omtrent de patiënt met een chirurgische aandoening, betreffende:

 •   opname
 •   verblijf
 •   ontslag

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Verpleegkundigen die binnen hun beroepsuitoefening zorg verlenen aan patiënten die een operatie moeten ondergaan.

Praktische info

Praktische info

De scholing bestaat uit 9 dagdelen, waarvan 3 dagdelen stomazorg.

Lesdata

Lesdata

Voorjaar 2020
Data volgen later.

Certificering

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt bij actieve deelname aan de lessen en een voldoende voor de afsluitende toets.

Aanmelden

Duur
9 dagdelen
Kosten
€ 900 (prijspeil 2020)