Het acuut zieke kind op de Spoedeisendehulp en/of Kinderafdeling

Bent u een verpleegkundige die binnen uw beroepsuitoefening in staat moet zijn acute zorg te verlenen aan ernstig zieke kinderen? Dan is deze scholing voor u bedoeld.

Inhoud

Inhoud

Onderwerpen die worden behandeld:

  • methodische opvang van een kind (ABCD)
  • het respiratoir insufficiënte kind
  • het circulatoir insufficiënte kind
  • reanimatie protocollen; PBLS, PALS
  • traumatologie
  • verdrinking en onderkoeling
  • acute intubatie en bewaking beademde kind
  • toets
  • assessments

Doel

Doel

Actualisering, verbreding en verdieping van kennis en inzicht in de zorg rondom het acuut zieke kind met acute ernstige, levensbedreigende ziektebeelden.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

SEH-verpleegkundigen, kinderverpleegkundigen

Praktische info

Praktische info

Lesdata

Lesdata

De lesdata worden in overleg met u als opdrachtgever ingepland. 

Certificering

Certificering

Deze scholing is opgenomen in het kwaliteitsregister van de V&VN. Na deelname aan de scholing en het met goed gevolg afleggen van een assessment en het behalen van een voldoende voor de theorietoets wordt er een certificaat uitgereikt.

Aanmelden

Duur
5 dagdelen
Kosten
Volgens offerte

U kunt een offerte of een intakegesprek aanvragen via ons contactformulier .