Passiviteit van het Dagelijks Leven ® (PDL)

Werkt u met patiënten met een grote of volledige zorgafhankelijkheid? En bent u benieuwd naar de aanpak volgens de Passiviteit Dagelijks Leven-methode? Volg dan de training PDL, die Albeda geeft onder auspiciën van de Stichting PDL. In tien modules leert u stap voor stap wat de PDL methode inhoudt.

Inhoud

Inhoud

De training PDL is ontwikkeld onder auspiciën van de Stichting PDL. Albeda is door deze stichting geaccrediteerd om de training te verzorgen.

De volgende vaardigheden worden getraind:

  • specifieke zorgvaardigheden in geval van spanning bij de cliënt;
  • een respectvolle bejegening van de cliënt;
  • het reduceren van onrust en angstgevoelens bij de cliënt;
  • het toepassen van specifieke voorzieningen zoals dynamische lig- en zitmiddelen, ergonomische kleding en hoogwaardige transferapparatuur;
  • het voorkomen van verkrampte ledematen en doorliggen;
  • een multidisciplinaire aanpak van de passiviteitsproblematiek.

De training duurt tien dagdelen (vijf dagen) en is verdeeld in modules.

Ieder dagdeel wordt er één module behandeld. Deze modules zijn:

1. inleiding;
2. liggen en zitten;
3. liggen en zitten (2e deel);
4. eten geven;
5. gewassen worden;
6. gekleed worden;
7. verschoond worden;
8. transferprincipes;
9. transferbeleid;
10. praktijksituaties/verbeterplannen opstellen.

Doel

Doel

Passiviteit van het Dagelijks Leven is een gespecialiseerde zorgmethode voor cliënten met een grote tot volledige zorgafhankelijkheid, ontstaan door lichamelijke of geestelijke achteruitgang. Het streven van PDL-zorg is het verpleegbaar en verzorgbaar houden van de cliënten door de begeleiding, verzorging en/of verpleging af te stemmen op dat wat de cliënt niet meer kan. De PDL-methode is van toepassing voor alle cliënten met ernstige (deel)passiviteiten die verpleegd en verzorgd worden in verpleeghuizen, zorgcentra, instellingen voor lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten en in de thuiszorg.

Na het volgen van deze training bent u in staat om cliënten volgens de PDL-methodiek te verzorgen. U kunt alle handelingen die bij deze methode horen adequaat uitvoeren en weet hoe u gebruik moet maken van de beschikbare middelen en voorzieningen. U heeft inzicht in mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden om de situatie van de patiënt te verbeteren en u weet die ook toe te passen of in gang te zetten.

Als u in het bezit bent van het certificaat van deze training, dat uitgereikt wordt door de Stichting PDL, kunt u ingezet worden op afdelingen van ziekenhuizen, verzorgingshuizen of andere instellingen waar met deze methode wordt gewerkt.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Verzorgenden, verpleegkundigen, paramedici (voedingsassistenten en diëtistes kunnen specifieke modules bijwonen van de training).

Praktische info

Praktische info

Deze training wordt meerdere keren per jaar als open inschrijving aangeboden, maar is ook als incompany training beschikbaar. U kunt een offerte of een intake gesprek met de trainer aanvragen via ons contactformulier .

Lesdata

Lesdata

Januari 2021
In januari start de incompany training bij zorginstelling Curamare. Aanmelden hiervoor is uitsluitend mogelijk voor medewerkers van Curamare, indien goedgekeurd door de leidinggevende.

Maart 2021
Op 9 maart 2021 start de open inschrijving. Aanmelden hiervoor is mogelijk voor verzorgenden van verschillende instellingen.

Certificering

Certificering

Na afloop van de training ontvangt u een certificaat van de Stichting PDL.

Aanmelden

Duur
10 dagdelen à 3 uur (5 hele dagen)
Kosten
Open inschrijving €1023 p.p. (prijspeil 2021) / Incompany training: volgens offerte
Startmoment(en)
januari 2021, maart 2021