Electrocardiografie

Bent u een zorgverlener die binnen uw beroepsuitoefening in staat moet zijn zorg te verlenen aan patiënten met een cardiale aandoening? Dan is deze praktische training voor u bedoeld.

Inhoud

Inhoud

Onderwerpen die worden behandeld:

  • opfrissen ritmes
  • normaal ECG
  • infarcering en ischemie
  • bundeltakken en hypertrofie
  • opmerkelijke ECG’s
  • pre-excitatiesyndromen

Doel

Doel

Actualisering, verbreding en verdieping van kennis en inzicht betreffende afwijkingen op het 12 afleidingen ECG.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Verpleegkundigen, RCG laboranten, artsen en doktersassistenten, die in hun beroepsuitoefening in aanraking komen met patiënten met een cardiale aandoening en reeds ervaring hebben opgedaan in het interpreteren van hartritmes.

Praktische info

Praktische info

Deze training bestaat uit 8 dagdelen van 3 uur. Elk dagdeel dient voorbereid te worden met een voorbereidende opdracht. Afhankelijk van de al aanwezige kennis en ervaring, wordt de voorbereidingstijd geschat op ongeveer 2 uur per dagdeel.

De training wordt afgesloten met een schriftelijke kennistoets en het beoordelen van 3 ECG’s.

Lesdata

Lesdata

Lesdagen voorjaar 2021

06-04, 1-04, 20-04, 18-05, 25-05, 01-06, 08-06, 15-06,

Lestijden

19.00 - 22.00 uur

Certificering

Certificering

Een certificaat wordt uitgereikt bij volledige deelname aan de training en het behalen van een voldoende voor de afsluitende toetsing.

Deze training is opgenomen in het kwaliteitsregister van de V&VN.

Aanmelden

Duur
8 dagdelen
Kosten
€ 866 (prijspeil 2020)
Startmoment(en)
april 2021