mbo & volwasseneneducatie in de regio Rijnmond

Leerwerkplaats Norlandia Kinderopvang

In de leerwerkplaats van Albeda en Norlandia Kinderopvang zijn de studenten vanaf het begin van de opleiding drie tot vier dagen per week in de praktijk aan de slag. De theorielessen worden aangeboden op de vestiging van Norlandia, aan de Willem Hedaweg in Rotterdam. Tijdens de stage wordt de groep verdeeld over diverse locaties van Norlandia in Rotterdam. Tijdens de gehele opleiding blijven de studenten bij deze organisatie leren en stagelopen. Op deze leerwerkplaats zitten studenten van de opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang en Gespecialiseerd pedagogisch medewerker van de Albeda-locatie Prins Alexanderlaan in Rotterdam.

Praktijkopdrachten
Op de vier praktijkdagen krijg je in de ochtend theorieles en loop je in de middag stage op een groep. Onze docenten komen in de lesochtenden naar Norlandia om lessen te geven en om het leerproces te begeleiden. Tijdens de lessen ga je ook met projecten en opdrachten voor de praktijk aan de slag. Docenten en praktijkopleiders van de organisatie zullen je daarbij begeleiden. Daarnaast heb je één dag per week les op de Albeda-locatie aan de Alexanderlaan. Je volgt die dag algemene vakken, zoals Engels, Nederlands, rekenen, burgerschap en eventuele keuzedelen.

Indeling opleiding
In leerjaar 1 hebben de studenten kennis gemaakt met de buitenschoolse opvang (BSO) en in leerjaar 2 met een babygroep, een peutergroep en/of een verticale groep. In het laatste jaar van de opleiding is specialisatie mogelijk in de doelgroep die het meest bij je past en doe je examen.

Meer informatie
In dit filmpje vind je meer informatie over deze leerwerkplaats.