Intake en D-formulier

Intake en D-formulier

Elke leerling op de juiste plek. Dat is het doel van Albeda bij het plaatsen van leerlingen die uw school verlaten om in het mbo verder te leren. Daarbij is een soepele intake-procedure essentieel. Voor de intake maken we gebruik van een D-formulier, waarbij de ‘D’ voor doorstroom staat. Dit formulier is ontwikkeld in samenwerking met Zadkine, Techniek College Rotterdam, Lentiz onderwijsgroep en de scholen voor voortgezet onderwijs.

Inzicht in de leerling
Met het ingevulde D-formulier krijgt Albeda bij de intake meer inzicht in de leerling. Daardoor kunnen wij de jongere op een passende opleiding plaatsen die goed aansluit op de mogelijkheden en wensen van de leerling. Dat vergroot de kans dat jongeren hun opleiding op het mbo succesvol afronden.

Overdracht
Het D-formulier draagt bij aan een soepele overdracht van het vmbo naar het mbo. Ook bereidt het leerlingen voor op het intakegesprek. Zij kunnen zich hiermee verdiepen in de vragen die we tijdens het gesprek stellen.

Hoe werkt het?
In de meeste gevallen ontvangt de leerling het D-formulier tegelijk met de uitnodiging voor het intakegesprek. U kunt als decaan op het formulier aangeven of u graag nader contact wilt hebben om de leerling ‘warm over te dragen’. De leerling stuurt het D-formulier terug naar de opleiding, of neemt het mee naar het intakegesprek. Dit staat beschreven in de begeleidende brief die de leerling van Albeda ontvangt. Wilt u het D-formulier direct downloaden? Dat kan onderaan deze pagina.

Het intakegesprek
Na bevestiging van aanmelding volgt de uitnodiging voor het intakegesprek. Dit vindt soms individueel plaats en soms in groepsverband. Tijdens het gesprek kan een leerling zijn/haar vragen stellen. En we kijken of de gekozen opleiding passend is. Uiteraard zijn ouders/verzorgers van harte welkom om mee te komen. Voor sommige opleidingen is een auditie vereist, bijvoorbeeld voor dans, muziek en theater. Voor andere opleidingen moet een test worden gedaan. Een voorbeeld hiervan is de sporttest voor de sportopleidingen. Als een auditie of test van toepassing is, staat dat in de uitnodiging voor de intake vermeld. De leerling dient het D-formulier mee te nemen naar de intake. Er kunnen vragen over worden gesteld.

Meer informatie en D-formulier per post
Stuur een email naar albeda@albeda.nl wanneer u exemplaren via de post wilt ontvangen. Heeft u vragen of opmerkingen over het D-formulier, neemt u dan contact op met Ineke Speijer (i.speyer@albeda.nl).

Downloads