Inburgeringscursus A2

Bent u buiten de Europese Unie geboren en wilt u in Nederland wonen en werken? Dan heeft u meestal een inburgeringsplicht. Dat betekent dat u de taal leert spreken en de Nederlandse samenleving leert kennen. Beide leert u in deze cursus. De cursus bereidt u voor op het Inburgeringsexamen. Albeda verzorgt cursussen met het keurmerk Blik op Werk.

U heeft twee mogelijkheden om de cursus te volgen:

 • Een cursus van 30 weken: van 0 naar niveau A2
 • Een cursus van 20 weken: van niveau A1 naar niveau A2

Tijdens de intake bekijken we welk traject het best bij u past. Daarnaast is het vak: ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) een verplicht examenonderdeel.

U kunt ook inburgeren via het Staatsexamen. Dan haalt u een hoger taalniveau. De informatie daarover vindt u hier.

Ook in deze coronatijd gaan onze lessen gewoon door, digitaal of op locatie. U kunt zich aanmelden voor een opleiding en wij nemen vervolgens contact met u op voor de intake. Iedere week starten er nieuwe mensen met hun opleiding.

Meer info over de cursus

Meer info over de cursus

Bent u buiten de Europese Unie geboren en wilt u nu in Nederland wonen en werken? Dan heeft u meestal een inburgeringsplicht. Dat betekent dat u de taal leert spreken en de Nederlandse samenleving leert kennen. Beide leert u in deze cursus. De cursus bereidt u voor op het Inburgeringsexamen.

Onderdelen
De inburgering bestaat uit zes onderdelen:

 • Lezen

 • Schrijven

 • Luisteren

 • Spreken

 • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

 • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Als u het examen voor deze zes onderdelen behaalt, dan krijgt u het inburgeringsdiploma. (ONA is niet verplicht als u een verblijfsvergunning heeft van vóór 1 januari 2015).

Aantal lesuren

 • Cursus van 30 weken: van 0 naar niveau A2 / 3 lessen van 3 uur per week
 • Cursus van 20 weken: van niveau A1 naar niveau A2/ 3 lessen van 3 uur per week
 • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) / 14 lessen van 3 uur per week

Verschillen
U kunt ook inburgeren via het Staatsexamen. Dan haalt u een hoger taalniveau. De informatie daarover vindt u hier.

Inburgeringsplichtig?
Bent u inburgeringsplichtig? Dan hoort u dit van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). U kunt ook zelf contact opnemen met DUO om te controleren of u wel of niet moet inburgeren.

Keurmerk
Albeda heeft het keurmerk Blik op Werk. Dat betekent dat u de DUO-lening kunt gebruiken om een cursus bij Albeda te betalen.

Sluit

Doel & doelgroep

Doel & doelgroep

Als u sinds kort in Nederland woont en u komt van buiten de Europese Unie, moet u waarschijnlijk een inburgeringscursus volgen. U krijgt dan een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) dat u inburgeringsplichtig bent. 

Inburgeringscursus
Inburgeren kan met een inburgeringscursus, waarbij u de Nederlandse taal leert op de onderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken. Er zijn twee routes om in te burgeren:

 • De route naar het Inburgeringsexamen (niveau A2): u volgt dan de Inburgeringscursus A2.
 • De route naar het Staatsexamen I (B1): u volgt eerst de cursus A2 en dan de cursus B1.

U kunt daarna ook nog de cursus Staatsexamen II (B2) volgen.

Welke route u volgt is afhankelijk van uw vooropleiding, ervaring met leren, het niveau Nederlands dat u nu beheerst en de intaketoets. De intaker bespreekt met u de mogelijkheden.

Om de Inburgeringscursus A2 te volgen, is het nodig dat u de basisschool heeft afgerond in uw land van herkomst. We toetsen uw instapniveau met een studievaardigheidstoets. Bij een voldoende kunt u  deelnemen aan de cursus.

Sluit

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Om de inburgeringscursus te volgen, is het nodig dat u de basisschool heeft afgerond in uw land van herkomst. We toetsen uw instapniveau met een studievaardigheidstoets. Bij een voldoende kunt u  deelnemen aan de cursus.

Sluit

Kosten

Kosten

 • Cursus van 30 weken: van 0 naar niveau A2: € 3.550,- 
 • Cursus van 20 weken: van niveau A1 naar niveau A2: € 2.425,- (exclusief intake: € 2.121,-). Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA): € 760,- (exclusief intake) of € 1.010,- (inclusief intake).

De prijzen zijn inclusief lesmateriaal en exclusief examenkosten en een eventuele herkansing.

Sluit

Erkenning

Erkenning

De cursus heeft het keurmerk Blik op Werk.

Sluit

Duur

Duur

 • Cursus van 30 weken: van 0 naar niveau A2 / 3 lessen van 3 uur per week
 • Cursus van 20 weken: van niveau A1 naar niveau A2/ 3 lessen van 3 uur per week
 • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) / 14 weken - 3 uur per week

 

Sluit

Aanmelden

Duur
Cursus van 30 weken: van 0 naar niveau A2 . Cursus van 20 weken: van niveau A1 naar niveau A2.
Kosten
Cursus 30 weken: € 3.550,-. Cursus 20 weken: € 2.425,- (exclusief intake: € 2.121,-). Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA): € 760,- (exclusief intake) of € 1.010,- (inclusief intake).
Cursusinhoud
De inburgeringscursus is gericht op het behalen van het inburgeringsexamen.
Startmoment(en)
start doorlopend

Downloads