Inburgeringscursus A2

Heeft u een inburgeringsplicht en bent u op zoek naar een geschikte plek om een inburgeringscursus te volgen? Albeda verzorgt cursussen met het keurmerk Blik op Werk. U krijgt binnen 27 weken een optimale voorbereiding op het inburgeringsexamen.

Ook in deze coronatijd gaan onze lessen gewoon door, digitaal of op locatie. U kunt zich aanmelden voor een opleiding en wij nemen vervolgens contact met u op voor de intake. Iedere week starten er nieuwe mensen met hun opleiding.

Meer info over de cursus

Meer info over de cursus

Bent u buiten de Europese Unie geboren en wilt u nu in Nederland wonen en werken? Dan heeft u meestal een inburgeringsplicht. Dat betekent dat u de taal leert spreken en de Nederlandse samenleving leert kennen. Beide leert u in deze cursus. De cursus bereidt u voor op het Inburgeringsexamen.

Onderdelen
De inburgering bestaat uit zes onderdelen:

  • Lezen

  • Schrijven

  • Luisteren

  • Spreken

  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM)

  • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Al deze onderdelen krijgt u in de cursus. Als u het examen voor deze zes onderdelen behaalt, dan krijgt u het inburgeringsdiploma. (ONA is niet verplicht als u een verblijfsvergunning hebt van vóór 1 januari 2015).

Verschillen
U kunt ook inburgeren via het Staatsexamen. Dan haalt u een hoger taalniveau. De informatie daarover vindt u hier.

Inburgeringsplichtig?
Bent u inburgeringsplichtig? Dan hoort u dit van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). U kunt ook zelf contact opnemen met DUO om te controleren of u wel of niet moet inburgeren.

Keurmerk
Albeda heeft het keurmerk Blik op Werk. Dat betekent dat u de DUO-lening kunt gebruiken om een cursus bij Albeda te betalen.

Doel & doelgroep

Doel & doelgroep

Als u sinds kort in Nederland woont en u komt van buiten de Europese Unie, moet u waarschijnlijk een inburgeringscursus volgen. U krijgt dan een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) dat u inburgeringsplichtig bent. 

Inburgeringscursus
Inburgeren kan met een inburgeringscursus, waarbij u de Nederlandse taal leert op de onderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken. Er zijn twee routes om in te burgeren:

  • De route naar het Inburgeringsexamen (niveau A2): u volgt dan de Inburgeringscursus A2.
  • De route naar het Staatsexamen I (B1): u volgt eerst de cursus A2 en dan de cursus B1.

U kunt daarna ook nog de cursus Staatsexamen II (B2) volgen.

Welke route u volgt is afhankelijk van uw vooropleiding, ervaring met leren, het niveau Nederlands dat u nu beheerst en de intaketoets. De intaker bespreekt met u de mogelijkheden.

Om de Inburgeringscursus A2 te volgen, is het nodig dat u de basisschool heeft afgerond in uw land van herkomst. We toetsen uw instapniveau met een studievaardigheidstoets. Bij een voldoende kunt u  deelnemen aan de cursus.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Om de inburgeringscursus te volgen, is het nodig dat u de basisschool heeft afgerond in uw land van herkomst. We toetsen uw instapniveau met een studievaardigheidstoets. Bij een voldoende kunt u  deelnemen aan de cursus.

Kosten

Kosten

Inburgeringscursus:

  • € 2.750,- (als u het examenonderdeel ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) al heeft behaald)
  • € 3.200,- (als u het examenonderdeel ONA nog moet doen) 

De prijzen zijn inclusief lesmateriaal en exclusief examenkosten en een eventuele herkansing.

Erkenning

Erkenning

De cursus heeft het keurmerk Blik op Werk.

Duur

Duur

De duur van de cursus is 27 weken. U gaat elke week drie halve dagen naar school en krijgt drie uur les. Het totale aantal is 280 uur, inclusief het examenonderdeel ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) en 240 uren zonder ONA.

Aanmelden

Duur
27 weken
Kosten
€ 2.750,- (als u het examenonderdeel ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) al heeft behaald) of € 3.200,- (als u het examenonderdeel ONA nog moet doen)
Cursusinhoud
De inburgeringscursus is gericht op het behalen van het inburgeringsexamen.
Startmoment(en)
start doorlopend

Downloads