Inburgeren: Cursus Staatsexamen II (B2)

Bent u wettelijk verplicht om uw inburgeringsdiploma te halen? En wilt u het Nederlands op een hoog niveau beheersen? bent u van plan om daarna te beginnen aan eenmbo- of hbo-studie? Dan is het Staatsexamen B2 voor u het juiste programma. Hier leert u de Nederlandse taal te beheersen op de manier die vereist is bij opleidingen op een hoger niveau. Het examen is ook handig als u voor werkdoeleinden uw kennis van de Nederlandse taal wilt verbeteren.

De inburgeringscursussen van Albeda zijn allen voorzien van het keurmerk Blik Op Werk.

Meer info over de cursus

Meer info over de cursus

Mensen die net in Nederland wonen krijgen er vaak mee te maken: de wet Inburgering. Deze regelgeving zorgt ervoor dat immigranten zich in een tijdsbestek van drie jaar hebben geschikt naar de Hollandse levenswijze en de Nederlandse normen en waarden. Ook mensen die al langer in Nederland wonen, maar als niet voldoende ingeburgerd worden beschouwd, krijgen te maken met deze wet. Beide groepen zijn verplicht om in te burgeren.

De inburgeringsplicht kan op meerdere manieren worden voldaan. Het is de bedoeling dat deze plicht met het behalen van een inburgeringscertificaat wordt afgesloten. Een manier om dit te doen is aan de hand van een inburgeringscursus waarin verschillende elementen aan bod komen. Een andere wijze is via een van de NT2 Staatsexamens. Deze examens zijn voor mensen die voor werk- of opleidingsdoeleinden hun kennis van de Nederlandse taal naar een hoger niveau willen tillen.

Verschil NT2 Staatsexamen 1 en 2
Zowel het NT2 Staatsexamen 1 (B1) als het NT2 Staatsexamen 2 (B2) geven, mits voldoende afgesloten, recht op een inburgeringscertificaat. Het verschil is dat de B1-versie is bedoeld voor mensen die hun taalkennis op mbo-niveau willen krijgen. Deze versie is voor iedereen die door wil stromen naar een hbo- of wo-opleiding. Daarnaast is het examen bij uitstek geschikt voor cursisten die de Nederlandse taal op de werkvloer beter willen beheersen.

Een verschil tussen de examens en de inburgeringscursus is dat u bij eerstgenoemde verplicht bent om twee extra onderdelen van de inburgeringscursus apart af te ronden. Het gaat daarbij om de onderdelen ONA en KNM.

Doel & doelgroep

Doel & doelgroep

Woont u nog maar relatief kort in Nederland? Dan is de kans aanwezig dat u in aanmerking komt voor de verplichte inburgeringscursus. De Nederlandse wet Inburgering verplicht nieuwe inwoners met een verblijfsvergunning om zich aan te passen aan onder meer de normen en waarden die in Nederland gelden.

U komt in aanmerking als u een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) krijgt waarin dit gezegd wordt. Deze instelling laat u in de brief weten dat u inburgeringsplichtig bent. Dat houdt onder meer in dat u verplicht bent om binnen drie jaar tijd een benodigd certificaat te halen – als blijk van inburgering.

Inburgeringscursus
Inburgeren gebeurt in veel gevallen door middel van een inburgeringscursus waarin onder meer de Nederlandse gewoontes aan bod komen. Een andere manier om te slagen voor het certificaat is aan de hand van een NT2 Staatsexamen. Deze examens zijn bedoeld om uw kennis van de Nederlandse taal op te schroeven. Het uiteindelijke doel is het voldoende afsluiten van de inburgeringscursus. Hierdoor bent u in staat het inburgeringsdiploma in ontvangst te nemen.

De cursus is eveneens weggelegd voor deelnemers die de Nederlandse taal willen verbeteren ten behoeve van een hbo- of wo-opleiding.

Het NT2 Staatsexamen 2 is bedoeld voor inburgeringsplichtigen met een hoog opleidingsniveau, die hun kennis van de Nederlandse taal willen verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld zijn ten behoeve van bepaalde mbo-opleidingen, hbo-opleidingen, wo-opleidingen of werk.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Het instapniveau voor de cursus NT2 Staatsexamen 2 wordt getoetst aan de hand van een studievaardigheidstoets. Deze moet met een voldoende worden afgesloten.

Kosten

Kosten

De kosten voor de cursus NT2 Staatsexamen 2: 

  • €2.500,- (als u het examenonderdeel ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) al heeft behaald)
  • €2.750,-  (als u het examenonderdeel ONA nog moet doen) 

De prijzen zijn inclusief lesmateriaal en exclusief examenkosten en een eventuele herkansing.

Erkenning

Erkenning

Als u het NT2 Staatsexamen 2 met een voldoende afsluit, mag u het inburgeringsdiploma in ontvangst nemen.

Het Albeda College voldoet aan het keurmerk Blik op Werk. Daardoor weet u zeker dat u een goede begeleiding krijgt tijdens de cursus.

Duur

Duur

De duur van de cursus is een half jaar (20 weken).

Aanmelden

Duur
een half jaar (20 weken)
Kosten
€2.500,- (als u het examenonderdeel ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) al heeft behaald) €2.750,- (als u het examenonderdeel ONA nog moet doen)
Certificering
Inburgeringsdiploma
Cursusinhoud
De cursus NT Staatsexamen 2 (B2) richt zich op het behalen van het gelijknamige diploma.
Startmoment(en)
start doorlopend

Downloads