Inburgeren: Cursus Staatsexamen I (B1)

Bent u inburgeringsplichtig en wilt u uw kennis van de Nederlandse taal verbeteren? Dan is het Staatsexamen I iets voor u. Deze cursus helpt u de Nederlandse taal zo te beheersen dat u zich kunt redden in de meeste situaties. U kunt na deze cursus, als u aan de door de opleiding gestelde voorwaarden voldoet, deelnemen aan een mbo-opleiding. Als u dit niveau Nederlands beheerst heeft u hier ook baat van op uw werk . De inburgeringscursussen van Albeda voldoen allemaal aan het keurmerk Blik Op Werk. U kunt voorafgaand aan deze B1-cursus ook een voorbereidende cursus op A2-niveau volgen.

Let op: Sommige mbo-opleidingen vragen Staatsexamen I (=B1) anderen vragen Staatsexamen 2 (=B2).

Ook in deze coronatijd gaan onze lessen gewoon door, digitaal of op locatie. U kunt zich aanmelden voor een opleiding en wij nemen vervolgens contact met u op voor de intake. Iedere week starten er nieuwe mensen met hun opleiding.

Meer info over de cursus

Meer info over de cursus

In de Cursus Staatsexamen I (B1) leert u intensief Nederlands. U heeft veel lesuren per week en u krijgt ook huiswerk. Soms zijn dat boekopdrachten, soms zal de docent u vragen om een bepaald tv-programma te bekijken of informatie op te zoeken op internet of een prakrijkopdracht te doen (bijvoorbeeld informatie vragen aan een balie). Aan het eind van de cursus krijgt u examentraining om u voor te bereiden op het Staatsexamen B1.

Tijdens deze cursus kunt u ook het vak Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) volgen. Dit onderdeel is verplicht voor de inburgering. Dit vak krijgt u in een extra les per week, gedurende 14 weken.

Doel & doelgroep

Doel & doelgroep

Als u sinds kort in Nederland woont en u komt van buiten de Europese Unie, moet u waarschijnlijk een inburgeringscursus volgen. U krijgt dan een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) dat u inburgeringsplichtig bent. 

Inburgeringscursus
Inburgeren kan met een inburgeringscursus, waarbij u de Nederlandse taal leert op de onderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken. Er zijn twee routes om in te burgeren:

  • De route naar het Inburgeringsexamen (niveau A2): u volgt dan de Inburgeringscursus A2.
  • De route naar het Staatsexamen I (B1): u volgt eerst de cursus A2 en dan de cursus B1.

U kunt daarna ook nog de cursus Staatsexamen II (B2) volgen.

Welke route u volgt is afhankelijk van uw vooropleiding, ervaring met leren, het niveau Nederlands dat u nu beheerst en de intaketoets. De intaker bespreekt met u de mogelijkheden.

Het NT2 Staatsexamen I (B1) is bedoeld voor inburgeringsplichtigen met een middelhoog opleidingsniveau die bijvoorbeeld willen doorstromen naar een mbo-opleiding of werk.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Het instapniveau voor de cursus wordt getest aan de hand van toetsen. Deze moeten met een voldoende worden afgesloten.

Kosten

Kosten

De kosten voor de cursus NT2 Staatsexamen I: 

  • €2.500,- (als u het examenonderdeel ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) al heeft behaald)
  • €2.750,-  (als u het examenonderdeel ONA nog moet doen) 

De prijzen zijn inclusief lesmateriaal en exclusief examenkosten en een eventuele herkansing.

Erkenning

Erkenning

Albeda heeft het keurmerk Blik op Werk. Hierdoor is het mogelijk gebruik te maken van een DUO-lening, om een cursus bij Albeda te betalen.

Duur

Duur

De duur van de cursus is een half jaar (20 weken).

Aanmelden

Duur
een half jaar (20 weken)
Kosten
€2.500,- (als u het examenonderdeel ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) al heeft behaald) €2.750,- (als u het examenonderdeel ONA nog moet doen)
Certificering
Inburgeringsdiploma
Cursusinhoud
De cursus NT2 Staatsexamen I (op B1-niveau) bereidt u voor op het Staatsexamen NT2 programma 1.
Startmoment(en)
start doorlopend

Downloads