Inburgeren: Cursus Staatsexamen I (B1)

Bent u inburgeringsplichtig en wilt u uw kennis van de Nederlandse taal verbeteren? Dan is het Staatsexamen I iets voor u. Deze cursus helpt u de Nederlandse taal zo te beheersen dat u zich kunt redden in de meeste situaties. U kunt dan ook deelnemen aan een mbo-opleiding. Het examen is ook een goede manier om de Nederlandse taal op het werk beter te beheersen. De inburgeringscursussen van Albeda voldoen allemaal aan het keurmerk Blik Op Werk. U kunt voorafgaand aan deze B1-cursus ook een voorbereidende cursus op A2-niveau volgen.

Let op: Sommige mbo-opleidingen vragen Staatsexamen I (=B1) anderen vragen Staatsexamen 2 (=B2).

Meer info over de cursus

Meer info over de cursus

In de Cursus Staatsexamen I (B1) leert u intensief Nederlands. U heeft veel lesuren per week en u krijgt ook huiswerk. Soms zijn dat boekopdrachten, soms zal de docent u vragen om een bepaald tv-programma te bekijken of informatie op te zoeken op internet of een prakrijkopdracht te doen (bijvoorbeeld informatie vragen aan een balie). Aan het eind van de cursus krijgt u examentraining om u voor te bereiden op het Staatsexamen Nt2 programma 1.

Tijdens deze cursus kunt u ook het vak Oriëntatie op de Nederlands Arbeidsmarkt (ONA) volgen. Dit vak krijgt u in een extra les per week gedurende 14 weken.

Doel & doelgroep

Doel & doelgroep

Als u sinds kort in Nederland woont, komt u vaak in aanmerking voor een inburgeringscursus. Dit is onderdeel van de wet Inburgering. Deze wet verplicht mensen zich aan te passen aan de Nederlandse normen en waarden.

Inburgeren start met een brief van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). Deze organisatie meldt immigranten onder meer dat ze inburgeringsplichtig zijn geworden. De immigrant heeft vanaf dat moment drie jaar de tijd om zich aan te passen aan de Nederlandse maatschappij.

Inburgeringscursus
Inburgeren gaat meestal aan de hand van een inburgeringscursus, waarbij deelnemers verspreid over meerdere examenvakken worden bijgespijkerd over onder meer de Nederlandse taal. Een tweede manier om een inburgeringsdiploma te halen is aan de hand van het NT2 Staatsexamen. Dit programma leert deelnemers Nederlands als tweede taal en is bedoeld voor immigranten die in Nederland  een opleiding willen volgen.

Het doel van het traject is het behalen van het inburgeringsdiploma. De cursus is ook bedoeld voor cursisten met een gemiddelde opleiding die hun vaardigheden op het gebied van Nederlandse taal willen opschroeven.

Het NT Staatsexamen 1 is bedoeld voor inburgeringsplichtigen met een middelhoog opleidingsniveau die hun kennis van de Nederlandse taal willen verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld ten behoeve van bepaalde (mbo-)opleidingen of werk.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Het instapniveau voor de cursus wordt getest aan de hand van toetsen. Deze moeten met een voldoende worden afgesloten.

Kosten

Kosten

De kosten voor de cursus NT2 Staatsexamen I: 

  • €2.500,- (als u het examenonderdeel ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) al heeft behaald)
  • €2.750,-  (als u het examenonderdeel ONA nog moet doen) 

De prijzen zijn inclusief lesmateriaal en exclusief examenkosten en een eventuele herkansing.

Erkenning

Erkenning

Albeda heeft het keurmerk Blik op Werk. Hierdoor is het mogelijk gebruik te maken van een DUO-lening, om een cursus bij Albeda te betalen.

Duur

Duur

De duur van de cursus is een half jaar (20 weken).

Aanmelden

Duur
een half jaar (20 weken)
Kosten
€2.500,- (als u het examenonderdeel ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt) al heeft behaald) €2.750,- (als u het examenonderdeel ONA nog moet doen)
Certificering
Inburgeringsdiploma
Cursusinhoud
De cursus NT2 Staatsexamen I (op B1-niveau) bereidt u voor op het Staatsexamen NT2 programma 1.
Startmoment(en)
start doorlopend

Downloads