Inburgeren: Schakeljaar B2 – naar hbo en mbo

Wil je een mbo of hbo beroepsopleiding volgen? Maar ben je de Nederlandse taal (nog) niet helemaal machtig? Dan is dit schakeljaar iets voor jou. Je leert Nederlands spreken, schrijven en lezen op een hoger niveau.  Na afloop ben je voorbereid op een studie aan de Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Inholland of een andere hogeschool naar keuze. Als een hbo-studie toch te moeilijk blijkt, kun je kiezen voor een mbo-opleiding.

Meer info over de cursus

Meer info over de cursus

Instromen op een Nederlandse hbo-instelling of universiteit zonder de taal te spreken is lastig. Het schakeljaar biedt daarom de nodige ondersteuning op weg naar de uiteindelijke opleiding. Instromen is mogelijk op niveau B1.

Intakegesprek
Na aanmelding krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Je neemt voor dit gesprek de door jouw behaalde diploma’s uit het land van herkomst mee. Ben je in het bezit van de DUO-lening? Neem dan de brieven van DUO mee. Ben je een cliënt van het UAF? Neem dan de acceptatiebrief van het UAF mee.

Doel & doelgroep

Doel & doelgroep

Woon je sinds kort in Nederland? Dan is de kans aanwezig dat je inburgeringsplichtig bent. De inburgeringsplicht geldt voor mensen die niet in de Europese Unie (EU) zijn geboren, maar in Nederland willen wonen en werken. De plicht houdt in dat je binnen drie jaar aangepast bent aan de Nederlandse maatschappij. Deze eis geldt niet alleen voor immigranten, maar ook voor mensen die al langer in Nederland wonen maar niet voldoende zijn ingeburgerd.

Inburgeren begint met een brief van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). In deze brief staat de datum waarop je inburgeringsplichtig bent geworden. Hierin staat onder andere de start van jouw inburgeringstermijn. Deze termijn is een tijdvak van drie jaar waarin je als inburgeringsplichtige de kans krijgt om je aan te passen aan de Nederlandse manier van leven.

Inburgeren wordt meestal gedaan aan de hand van een inburgeringscursus, maar is ook mogelijk via een Staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2). Dit examen is bedoeld voor mensen die in Nederland een opleiding op mbo-niveau, hbo-niveau of hoger willen volgen.

Het doel van dit schakeljaar is om je voor te bereiden op een studie in het hoger onderwijs. In het schakeljaar leer je Nederlands als tweede taal en kun je eveneens kiezen uit vakken als Engels, wiskunde en economie. Dit hangt af van jouw persoonlijke voorkeur en studiekeuze.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Om aan dit schakeljaar te mogen deelnemen, heb je minimaal een diploma van het voortgezet onderwijs uit uw land van herkomst nodig, waarmee je toelaatbaar bent op een hogeschool of universiteit. Daarnaast is het verplicht dat je taalniveau B1 beheerst.

Het instapniveau wordt bepaald door toetsen. Deze moeten met een voldoende worden afgesloten.

Kosten

Kosten

De kosten voor inburgeringsplichtige deelnemers bedragen € 3.850,-, exclusief het vak Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Inclusief ONA bedragen de kosten € 4.300,-.

*Prijzen zijn exclusief examenkosten.

Erkenning

Erkenning

De opleiding van Albeda voldoet aan het keurmerk Blik op Werk.

Duur

Duur

Het schakeljaar duurt één jaar (veertig weken). De lessen Nederlands vinden vier keer per week plaats (twaalf uur per week). Bij extra vakken als Engels en wiskunde zijn er meer lesuren nodig.

Het schakeljaar begint in september en duurt tot en met juli in het daarop volgende jaar. Lessen vinden dagelijks plaats van 08:45 tot 12:00 of van 12:45 tot 16:00 uur.

Aanmelden

Duur
1 jaar
Kosten
De kosten voor inburgeringsplichtige deelnemers bedragen € 3.850,-, exclusief het vak Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA). Inclusief ONA bedragen de kosten € 4.300,-.
Cursusinhoud
Het schakeljaar is voor inburgeringsplichtige anderstalige studenten met een buitenlands diploma die willen studeren aan een Nederlandse hbo of universiteit.
Startmoment(en)
augustus 2020

Downloads