Schrijven van een facilitair beleidsplan

Inhoud

Inhoud

Wat maakt de cursus bijzonder?
De docent(en) zijn vakspecialisten met een grote theoretische kennis en jarenlange praktijkervaring. U werkt daadwerkelijk aan de ontwikkeling van uw eigen facilitaire beleidsplan. Dit vanuit de behandelde en door u zelf toepasbaar gemaakte theorie. Door deze werkwijze is het door u uitgewerkte plan direct toepasbaar binnen uw eigen bedrijfsvoering. In een afsluitende bijeenkomst krijgt u de kans het door u opgestelde plan te verdedigen.

Voor wie is de cursus bedoeld?
De opleiding is ontwikkeld voor managers facilitaire bedrijfsvoering of als een vervolgopleiding op de cursus Facilitaire dienstverlening 2.

Doel

Doel

Als manager facilitaire bedrijfsvoering dient u regelmatig een facilitair beleidsplan te ontwikkelen en/of het bestaande beleid bij te stellen. Dit facilitaire beleidsplan is het uitgangspunt voor uw partners bedrijfsvoering en de primaire bedrijfsprocessen. Het facilitair beleidsplan is ook een instrument om met de facilitair medewerkers te communiceren over de wenselijk geachte veranderingen. Het facilitair beleidsplan heeft als afgeleide ook een bedrijfsplan; een hulpmiddel om de gewenste veranderingen zichtbaar en bespreekbaar te maken op tactisch en operationeel niveau.
Het schrijven van een dergelijk facilitair beleidsplan is niet eenvoudig. Door ons scholingsaanbod leert u de probleemstellingen te definiëren, relevante informatie te verzamelen en te structureren. Verder leert u klantgericht te schrijven om zo het beleidsplan vorm en inhoud te geven.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Een speciale vooropleiding is niet vereist. Wel is een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift gewenst.

Praktische info

Praktische info

Deze scholing wordt op verzoek ook incompany gegeven in zorginstellingen.

Lesdata

Lesdata

In overleg en bij voldoende aanmeldingen.

Certificering

Certificering

Aanmelden

Duur
De cursus wordt in 6 dagdelen van 3 uur aangeboden, gevolgd door een afsluitende bijeenkomst van 6 uur. De cursus wordt over 4 bijeenkomsten verdeeld. Neem contact op met de heer Jan Everts van meer informatie. j.everts@albeda.nl
Kosten
Op aanvraag
Cursusinhoud
Cursus