Facilitair waarnemen

Inhoud

Inhoud

Het staat buiten kijf dat het belang van de facilitaire bedrijfsvoering, het adequaat faciliteren van het primaire proces in de organisatie is. Het wakend oog, de inzet van het gericht facilitair waarnemen is hierbij van cruciaal belang. Risicobeheer vraagt om een dynamische opstelling. Zelfs dat wat op papier ‘geregeld’ is, moet worden ‘gevolgd'. Elke situatie die buiten deze geregelde gang van zaken valt, verdient uiteraard alle specifieke aandacht. Met de sholing ''facilitair waarnemen'' trainen wij facilitair medewerkers om hier scherper op te zijn.

De cursus is opgebouwd uit 2 dagdelen van 3 uur, waarbij telkens gestart wordt met een korte introductie van het facilitay management onderwerp. Deze theorie wordt gevolgd door een interactie met de groep, gericht op het herkennen van en de reflectie op de dienstverlening. De verwerking vindt plaats op basis van de bijbehorende vragen. Daarna zal na dag 1 een 2-tal huiswerkopdrachten worden opgedragen, gericht op deze herkenning en reflectie. Tussen dag 1 en 2 zitten 14 dagen om het huiswerk te kunnen uitvoeren en te verwerken.

Doel

Doel

De facilitaire medewerker leert in deze cursus al zijn zintuigen te gebruiken, waardoor hij beter leert waar te nemen en de informatie die hij verkrijgt beter te interpreteren. Er wordt vanuit de praktijk gewerkt en er wordt van de facilitaire medewerker een actieve inzet verwacht tijdens de scholingsdagen.

Toelatingseisen

Toelatingseisen

Een speciale vooropleiding is niet vereist. Wel is een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift gewenst.

Praktische info

Praktische info

Deze scholing wordt op verzoek ook incompany gegeven in zorginstellingen.

Een open inschrijving voor deze scholing is ook mogelijk door het invullen van het inschrijfformulier.

Lesdata

Lesdata

In overleg en bij voldoende aanmeldingen.

Certificering

Certificering

Bij het goed afronden van de opdrachten en voldoende aanwezigheid in de les, ontvangt u een certificaat van Albeda.

Aanmelden

Duur
2 dagdelen
Kosten
Op aanvraag
Cursusinhoud
De facilitaire medewerker leert in deze cursus al zijn zintuigen te gebruiken, waardoor hij beter leert waar te nemen en de informatie die hij verkrijgt beter te interpreteren. Er wordt vanuit de praktijk gewerkt en er wordt van de facilitaire medewerker een actieve inzet verwacht tijdens de scholingsdagen.

Deze scholing wordt op verzoek ook incompany gegeven in zorginstellingen.

Een open inschrijving voor deze scholing is ook mogelijk door het invullen van het inschrijfformulier.